Hulpverlening bij rampen

Hulp verlenen bij rampen is voor ons een basisopdracht. We hebben veel ervaring op dat vlak. Geen toeval dus dat de overheid ons officieel heeft aangeduid als zijn enige en preferentiële partner hiervoor. Wij maken deel uit van de algemene nood- en interventieplanning van de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening. Bij een ramp nemen we drie belangrijke taken op ons: medische hulpverlening, vervoer van gewonden en psychosociale ondersteuning.

Medische hulpverlening

Bij een ramp beschikken de gewone hulpdiensten niet altijd over voldoende middelen. Onze SIT’s (Snel Interventie Team) springen hen meteen bij. Ze brengen alle materiaal mee om snel een medische post op te bouwen: opblaasbare tenten, verlichting, draagberries, medisch materiaal en spoedmedicatie. Onder leiding van artsen en verpleegkundigen bieden we gewonden de eerste zorgen. Zo blijft hun toestand minstens stabiel tijdens of in afwachting van hun overbrenging naar het ziekenhuis.

Vervoer van gewonden

Bij een rampsituatie met veel getroffenen komt het erop aan om zo snel mogelijk de nodige zorgen te verstrekken aan zo veel mogelijk mensen. Wij organiseren het vervoer van gewonden. We registreren alles nauwkeurig. Op elk moment weten wij exact waar alle ziekenwagens zich bevinden en welke gewonden naar waar zijn gebracht.

 

Psychosociale ondersteuning 

Snelle Interventieteams