Vakantiekampen

Als kind moet je in de grote vakantie kunnen genieten, spelen en ravotten. Maar voor maatschappelijk kwetsbare kinderen is dat niet altijd het geval. Vaak hebben ze het niet alleen financieel moeilijker, ook sociaal blijven ze aan de zijlijn staan. Ze kunnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan activiteiten omdat zoiets geld kost. Speciaal voor hen organiseren we vakanties in Vlaanderen en Nederland. Zo kunnen ook kwetsbare kinderen terug naar school met een mooi vakantieverhaal.

Positieve aandacht

Tijdens de vakantiekampen krijgen de kinderen veel individuele en positieve aandacht. Voor twee kinderen is er één begeleider op onze kampen. We zorgen voor alles: gratis vervoer, gezond eten, maar ook praktische zaken zoals een slaapzak en voldoende reservekledij.

Genieten met volle teugen

Onze persoonlijke aanpak werkt goed. De kinderen genieten met volle teugen. Een van onze vrijwilligers getuigt met een mooie anekdote:

Na een leuk kamp rijden we terug naar huis. Jana, een meisje van tien, houdt gedurende de hele terugweg haar ogen dicht. Zolang ze dat doet, is de vakantie nog bezig, zegt ze.

Minimale kostprijs

Onze Vakantiekampen staan open voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 7 tot 14 jaar. De grootste kosten van het kamp nemen wij voor onze rekening. Aan de ouders vragen we een kleine bijdrage: 35 euro per inschrijving. Als dat niet lukt, springt het OCMW, een sociale organisatie of een Rode Kruisafdeling bij.

Aangepaste vakantiekampen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft reeds 25 jaar ervaring in de organisatie van Vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Deze kinderen hebben, om sociale en/of financiële redenen, meestal niet de mogelijkheid om de vakanties te beleven zoals hun leeftijdsgenootjes.

Daarnaast bieden de Aangepaste Vakanties van Rode Kruis-Vlaanderen volwassenen die omwille van een beperking, chronische ziekte of ouderdom moeilijk op vakantie kunnen gaan een zorgeloze vakantieweek. Er is heel wat expertise bij Rode Kruis-Vlaanderen aanwezig om voor deze doelgroepen vakanties/kampen te organiseren.

Op kamp met een beperking?

Reeds verschillende jaren zijn er vragen van kinderen die buiten onze doelgroep vallen om mee op vakantie te kunnen gaan. Een bijzondere groep zijn maatschappelijk kwetsbare kinderen mét een beperking. Omwille van de hogere zorgvraag en nood aan een aangepaste omgeving kunnen deze kinderen niet terecht in het aanbod van de vakantiekampen.

Daarom zal Rode Kruis-Vlaanderen haar expertise uit de organisatie van de Vakantiekampen én de Aangepaste Vakanties bundelen binnen Aangepaste Vakantiekampen. Zorgvrijwilligers, monitoren en logistieke medewerkers vullen elkaar aan om deze kinderen een optimale omkadering te geven.

De Aangepaste Vakantiekampen zijn er voor maatschappelijk kwetsbare kinderen van 7 t.e.m. 14 jaar met een beperking.
In deze opstartfase komen volgende kinderen in aanmerking voor deelname:

  • Kinderen met een verstandelijke beperking (type 2 buitengewoon onderwijs)
  • Kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking (type 4 buitengewoon onderwijs)
  • Kinderen met een visuele beperking (type 6 buitengewoon onderwijs)

De bepaling van de doelgroep gebeurde door een expertenpanel.