Van noodhulp tot herstel

Onder noodhulp vallen alle maatregelen die we voor, tijdens en na een ramp nemen om mensenlevens te redden en de onmiddellijke impact van de ramp op te vangen.

Focus op de basisbehoeften

Bij noodhulp focussen we vooral op de basisbehoeften van de getroffenen. We zorgen voor voedsel, drinkbaar water, kledij, onderdak, medische en psychologische zorg. Voorbeelden van noodhulp zijn evacuaties, zoek- en reddingsacties, verdeling van noodhulpgoederen en het bieden van medische hulp.

Speciale interventieteams

Na een ramp is het belangrijk dat we de slachtoffers snel helpen. Daarom hebben we noodhulpinterventieteams die onmiddellijk kunnen uitrukken. Ze bestaan uit gespecialiseerde hulpeenheden met experts die beschikken over aangepast materiaal. Samen met de Waalse, Luxemburgse en Nederlandse collega’s vormen wij een interventieteam dat gespecialiseerd is in het verdelen van noodhulpgoederen.

Herstel dat sterker maakt

Na een ramp starten we met de heropbouw van beschadigde of verwoeste gebouwen, wegen, scholen en huizen. Daarnaast maken we werk van rehabilitatie. We helpen een gemeenschap om terug te keren naar de levensomstandigheden van voor de ramp - ook op psychologisch, sociaal, economisch en cultureel vlak. Dat doen we vanuit het principe van ‘building back better’. Door de zelfredzaamheid van mensen te verbeteren, zijn ze weerbaarder bij een volgende ramp.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.