De methodologie

Er werd een kwaliteitsbeoordeling gemaakt van 27 richtlijnen van de International Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) met behulp van AGREE II, waaruit blijkt dat deze richtlijnen voor verbetering vatbaar zijn.

Verder startten we een samenwerking op met het Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) om een Systematic Review Expertise Centre (SREC) op te richten en om de activiteiten van Cochrane Belgium te verbeteren.

Kwaliteitsbeoordeling

Een kwaliteitsbeoordeling van 27 richtlijnen van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen werd uitgevoerd met behulp van AGREE II (Appraisal of Guidelines, Research & Evaluation). Hieruit bleek dat de IFRC geen uniform richtlijnontwikkelingsproces hebben en dat de richtlijnen voor verbetering vatbaar zijn. De resultaten van deze kwaliteitsbeoordeling werden gepubliceerd in BMJ Open.

Oprichting SREC

Sinds oktober 2016 werkt CEBaP samen met het Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) met als doel Cochrane Belgium verder te ontplooien. Dit houdt onder meer de oprichting in van een Systematic Review Expertise Centre (SREC). Dit centrum zal doctoraatsstudenten aan de Belgische Universiteiten bijstaan in het maken van (Cochrane) systematische reviews door het geven van opleidingen in evidence-based practice, gepersonaliseerd advies en waar nodig actieve hulp tijdens het review proces. Een van de CEBaP medewerkers is actief betrokken bij de uitbouw van dit SREC.

Nieuws