Vorming

De discipline ' Vorming ' omvat alle activiteiten rond eerste hulp die een afdeling organiseert. Onze vrijwilligers organiseren geregeld eerstehulpopleidingen voor de bevolking om

Zelfredzaamheid te stimuleren: We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk. We willen zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren met onze

Te zorgen voor een HARTVEILIG VLAANDEREN   door middel van onze AED- opleidingen

Met ons project Hartveilig willen we zoveel mogelijk mensen leren reanimeren en defibrilleren met een automatische externe defibrillator (AED). Zo vergroten we de overlevingskansen bij een hartstilstand. Daarnaast sensibiliseren we rond het belang van zo’n toestellen. Hoe meer AED’s er komen op openbare plaatsen, in sportclubs, scholen en bedrijven, hoe hartveiliger Vlaanderen wordt.


Vanaf nu zetten we onze expertise ook in voor ' eerste hulp bij psychische problemen '

Voor de uitvoering van deze belangrijke missie kan Rode Kruis-Tienen niet enkel rekenen op een afdelingsverantwoordelijke 'Vorming' maar ook op een adjunct-verantwoordelijke, lesgevers, simulanten en animatoren 'Hartveilig'.

Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van deze verschillende  actoren?


Verantwoordelijke vorming

 • Verzorgt communicatie en legt verantwoording af naar leiding van de afdeling
 • Verzorgt communicatie naar externen i.v.m. vorming
 • Verzorgt communicatie binnen afdeling en kijkt waar de vorming kan bijspringen bij hulpdienst en JRK
 • Verzorgt samen met zijn/haar adjunct de administratie
 • Staat zijn/haar adjunct bij op logistiek gebied
 • Bespreekt met zijn/haar lesgevers de aanpak van de lessen en geeft feedback, aan de hand hiervan probeert hij de kwaliteit te verbeteren (dit kan alleen als hij/zij zelf lesgever is)
 • Verzorgt permanente vorming personeel en ondersteunt hen hierin

Adjunct 

 • Is de rechterhand van de verantwoordelijke 
 • Hij/zij dient van alles wat gebeurt op de hoogte te zijn en kan indien nodig de taak van de verantwoordelijke onmiddellijk overnemen 
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor een deel van de administratie en de logistiek i.s.m. de verantwoordelijke 

 

Lesgever 

 • Is verantwoordelijk voor de organisatie van zijn lessen, aanvraag simulanten en briefing simulanten 
 • Is verantwoordelijk om zich bij te scholen en zijn lessen aan de laatste richtlijnen aan te passen. 
 • Vraagt nodige info om zijn les optimaal te laten verlopen: contactpersoon, lokaal, leerlingen aantal en niveau ( verantwoordelijke zal samen met de lesgever er steeds over waken dat het aantal leerlingen niet hoger ligt dan voorzien om een kwalitatief volwaardige les te geven) 

 

Animator hartveilig 

 • Geeft zijn lessen volgens een vast stramien opgelegd in richtlijnen Rode Kruis - Vlaanderen en wijkt hier niet van af. 

 

Simulant 

 • Is een didactisch hulpmiddel voor de lesgever en voert uit wat de lesgever zegt. Hij kan om feedback gevraagd worden, maar dit is geen verplichting 
 • Moeit zich nooit met de les, tijdens de les (kan achteraf feedback geven aan lesgever, maar nooit in aanwezigheid van leerlingen) daar hij de opbouw noch de laatste richtlijnen van de lesgever kent 

>>> TER INFO <<<

Om de veiligheid van onze lesgevers en deelnemers te garanderen kunnen onze lessen momenteel niet doorgaan. Ondertussen kan je wel eerste hulp leren via de e-modules of via de app Eerste hulp.
Zodra alles weer veilig is, gaan we weer van start met de opleidingen. We houden je zeker op de hoogte!


Interesse om ook lesgever, animator 'Hartveilig' of simulant te worden ?  Klik dan HIER!