Bloedvoorziening ( Dienst voor het Bloed )

Overal in Vlaanderen zamelt Rode Kruis-Vlaanderen bloed in. Niet alleen voor heel veel zieke mensen is dit van levensbelang. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om levens te redden. Daarom is het belangrijk dat er altijd voldoende in voorraad van is. Ook onze afdeling helpt!

Deelname aan promotie en organisatie van 'het bloed en plasma geven' is een van onze kerntaken.  Om praktische reden houden wij binnen ons werkgebied enkel bloedcollectes. Deze vinden plaats in Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Lubbeek ( telkens 4x/per jaar ) en in Tienen ( 8x/jaar).

We onderscheiden twee types van locaties

Bloedcollectes in beheer van onze afdeling

Momenteel zijn er drie collectes in eigen beheer : Boutersem, Lubbeek en Tienen. Onze  afdelingsverantwoordelijke zorgt  voor de reservatie van de zaal.

Onze vrijwilligers zijn actief in de nazorg en/of verdeling affiches/infoborden, zijn verantwoordelijk voor aankoop drank en hapjes voor het buffet van de nazorg . Zelf nemen zij geen bloed af, dat doen de verpleegkundigen

Bloedcollectes in beheer van Rode Kruis Vlaanderen

Momenteel zijn dat de bloedinzamelingen in de gemeenten Glabbeek en Hoegaarden.
Dit zijn collectes waar onze vrijwilligers enkel actief zijn in de nazorg en/of verdeling affiches/infoborden.

De leiding, van een bloedinzameling,  ligt in handen van de 'afdelingsverantwoordelijke Bloed en Plasma'  die fungeert als het lokaal aanspreekpunt voor ( kandidaat- ) donoren en die  tevens zorgt voor de promotionele en operationele link tussen onze afdeling en de 'Dienst voor het Bloed'.
In onze afdeling wordt de afdelingsverantwoordelijke bijgestaan door een adjunct. Het aantal aanwezige vrijwilligers per collecte  is o.a. afhankelijk van de locatie , van de verwachtte donoren-opkomst.

De rol en verantwoordelijkheden, van de leiding,  zijn allerlei

  • In samenwerking met de verantwoordelijke C&W : aankondiging collectes of lokale campagnes (Bv. School/vereniging met een hart) 
  • Deelname aan nationale promotiecampagnes m.b.t. donorwerving 
  • Hij/zij coördineert de inzet van vrijwilligers op de verschillende collecteplaatsen, verduidelijkt de werking en eventuele wijzigingen
  • Hij/zij coördineert de verdeling van affiches in samenwerking met de dienst donorrelaties Mechelen. 
  • Hij/zij is contactpersoon voor de reservatie van zalen in eigen beheer 
  • Hij/zij kan nieuwe vrijwilligers aanwerven 
  • Hij/zij bezorgt jaarlijks de nieuwe collectedata aan de vrijwilligers (vanaf oktober) 
  • Hij/zij neemt deel aan de halfjaarlijkse infosessies ingericht door donorwerving

Zoals je kon lezen, komt er dus heel wat kijken bij het organiseren van een bloedinzameling.
Gelukkig beschikken wij over een goed geolied en gemotiveerd team van vrijwilligers.


---> We vermelden er, in deze Corona-tijden,  toch ook nog graag bij dat onze bloedinzamelingen een veilige omgeving zijn.  Onze vrijwilligers volgen de coronarichtlijnen uiteraard goed op en bewaren de nodige afstand. Zo draagt iedereen een mondmasker, staan bedden verder uit elkaar en moeten donoren een afspraak maken om de opkomsten optimaal te spreiden. <---


Wil je bloeddonor worden dan kan je, voor locaties en datums,  terecht op

https://www.rodekruis.be/afdeling/tienen/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/

Wil je vrijwilliger worden en meehelpen tijdens de bloedinzamelingen, neem dan contact met ons op

via mail:  bloed@tienen.rodekruis.be

of via de ' CONTACT ' - tab op deze website