Het ' Hoe? ' en ' Waarom? ' over onze verhuis (2020)

Het afdelingslokaal in het Grijpenveld werd in november 2003 als tijdelijk alternatief gehuurd na de verkoop van het bouwvallige gebouw dat eigendom was van afdeling Tienen. Ondertussen heeft dit tijdelijke karakter een historiek van meer dan vijftien jaar op de teller staan. Onze afdeling heeft in al die jaren een mooie groei gekend en de nodige investeringen gedaan, zowel in kennis als materiaal. Een stijging van het aantal vrijwilligers, een goed onderhouden wagenpark bestaande uit vier voertuigen, investeringen in uitrusting voor de diverse disciplines en investeringen in omkaderende technologie zoals desktops, laptops en de aankoop van een smartboard, waren hiervan het resultaat. 
 
Het afdelingslokaal was gevestigd in een stockageruimte van een multifunctioneel gebouw op het bedrijventerrein Grijpenveld. Door middel van een scheidingswand werd het opgedeeld in een leslokaal en garage/economaat.
Volgende argumenten vormden de basis om de verhuis naar een nieuwe locatie te overwegen :

·  ontbreken van enige vorm van isolatie, waardoor zowel elektriciteits- en verwarmingskosten hoog oplopen.

·  drie voertuigen, waaronder een ambulance en een mobiele hulppost, stonden in open lucht gestald op een niet afgesloten terrein.

·  het leslokaal had een hoogte van een zestal meter.

·  het huren van extra ruimte voor de stalling van de drie voertuigen zou een meerkost voor de afdeling van rond de 1.000 euro per maand hebben betekend.

·  de huurprijs van het voormalige lokaal was weliswaar niet te hoog, doch eeuwige huur van een toch wel verouderde locatie is nooit gegarandeerd.


Bij de keuze van een nieuwe locatie hielden we rekening met de volgende functionaliteiten

·  veilige binnenstalling van het volledig wagenpark / economaat : minimaal 200 m² nodig.

·  leslokaal / vergaderzaal : minimaal 100 m² nodig.

·  het gebouw diende te voldoen aan de minimum vereisten mbt gebruik moderne technologieën en EPB.  

·  uitbouw faciliterende rol van de afdeling bij uitbouw sociale hulpverlening - bvb noodopvang

·  een voor Rode Kruis Vlaanderen strategische ligging in functie van bvb rampenwerking is mooi meegenomen, doch geen must


In het najaar van 2018 werd een optie genomen op een unit op het bedrijventerrein 'Drie Tommen', waarna het dossier rond de verhuis naar deze locatie formeel werd opgestart. Midden 2019 kreeg onze afdeling groen licht vanuit Rode Kruis Vlaanderen om over te gaan tot ingebruikname van dit gebouw. De promotor deed ons op dat ogenblik een interessanter aanbod op hetzelfde bedrijventerrein, wat voor enige administratieve vertraging zorgde, doch in het najaar 2019 kon de overeenkomst worden ondertekend. Gezien de promotor enkel verantwoordelijk is voor het casco gedeelte, dienden we nog voor de basisinrichting te zorgen. Bij de inrichting werd, naast de gewenste functionaliteiten, de focus gelegd op multifunctionaliteit van de diverse ruimtes en toegankelijkheid van deze ruimtes voor mindervaliden. Het ontwerp van deze inrichting, technische uitwerking plannen en coördinatie van de werken werd door ICONcept op zich genomen. De uitvoering van deze werken en de verhuis vingen aan op 23 februari 2020 en werden binnen een tijdsbestek van ruwweg één maand voltooid. De uitbraak van Covid-19 zorgde ervoor dat een aantal details nog niet konden worden afgewerkt, doch voor de afdeling is het gebouw gebruiksklaar. Bij de verhuis heeft de afdeling maximaal hergebruik gemaakt van historische investeringen : de industriële stapelrekken, de scheidingswand en laminaatvloer werden door onze vrijwilligers verhuisd en heropgebouwd op de nieuwe locatie. De verlichting in de garage en de verfwerken werden eveneens door onze handige Harry’s uitgevoerd.   

Peter Janssens, ondervoorzitter
10 april 2020