'Fonds Meester Hikketik'

Een schoolbord  vol met wijsheden ...   

Nieuwe slogans voor Rode Kruis - Tienen ?  Ze zouden in ieder geval totaal niet misplaatst zijn.

Nee, dit zijn de waarden waar  'Meester Hikketik' tot aan zijn dood enorm aan gehecht was en waar hij steevast in bleef geloven.

Maar… Wie is eigenlijk ' Meester Hikketik '? Wat heeft hij betekend voor de gemeenschap? 
En vooral, wat gaat hij nog betekenen voor de gemeenschap?

Wie is ‘Meester Hikketik’?

Hier de volledige levensboom van André Hikketik schetsen, zou ons te ver leiden, maar het onderstaande willen wij jou zeker niet onthouden.

André Hikketik  werd in Tienen geboren op 27 september 1926.

In 1950 werd hij, na zijn studies aan de Normaalschool in Tienen succesvol te hebben afgerond, benoemd tot ‘onderwijzer’ in de toenmalige gemeente Binkom (nu deelgemeente van de gemeente Lubbeek). Tien jaar later werd hij er  'schoolhoofd' of, zoals men dat toen noemde ‘hoofdonderwijzer’. Deze job bleef hij tot 1983 uitoefenen.

Het spreekt voor zich dat 'Meester Hikketik'  gedurende al die jaren vele generaties leerlingen (én hun ouders ) zag voorbijkomen. Zijn succes als 'Meester', maar ook de goede resultaten die de leerlingen behaalden, waren  vooral te danken aan zijn gestructureerde aanpak en aan de tijd die hij nam om niet alleen altijd beschikbaar te zijn voor zijn leerlingen maar ook voor hun ouders. 
‘Een voorbeeld voor anderen’, zoals het inspectiekorps het ooit formuleerde.

Ook zijn 'waarden' ( Rechtlijnigheid, Nooit liegen, Mensen helpen en Vriendschap ) hebben ongetwijfeld bijgedragen tot zijn populariteit .

Naast zijn lievelingsjob had de 'Meester' verschillende passies waaronder het vissen, het schaken, het scrabbelen, het voetbal, … Passies die hij trouwens veelvuldig deelde met zijn leerlingen. 

In 1983 werd  'Meester Hikketik' ter gelegenheid van zijn pensioen uitvoerig gevierd door de gemeente Lubbeek.

Na een lang en gelukkig huwelijk met 'zijn 'Rosa' overleed de voor velen 'trouwe vriend' in Binkom  (Lubbeek ) op 3 december 2018.

 Wat gaat 'Meester Hikketik ' nog betekenen voor de gemeenschap ?

Wie dacht dat André Hikketik zich na zijn pensionering enkel ging bezighouden met zijn passies en enkel ging genieten van het leven, is eraan voor de moeite.
De 'Meester' bleef zich bekommeren om de jeugd en maakte zich vooral zorgen over het moment dat hij er niet meer zou zijn.  Hoe zou hij zijn waarden verder kunnen verspreiden? Hoe zou hij de jeugd verder kunnen helpen?
Samen met zijn echtgenote en twee van zijn trouwste vrienden werd gezocht naar een oplossing.  En die kwam er uiteindelijk in de vorm van een legaat met als begunstigde Rode Kruis - Tienen.

Om de laatste wensen van de heer André Hikketik in te willigen, werd het 'Fonds Hikketik'  opgericht en werd er een overeenkomst afgesloten tussen de heren Ludo Veuchelen en Herman Vangramberen (zijn vertrouwenspersonen) enerzijds  en Rode Kruis – Tienen anderzijds.

Wat is het 'Fonds Hikketik'?

Het fonds heeft tot doel het rekruteren  en  het opleiden van jonge mensen die in het vrijwilligerswerk willen treden  en om een blijvende herinnering aan 'Meester Hikketik' in het leven te roepen.

Hoe gaan we het fonds inzetten?

 • Jaarlijks zal er een ' Grote Prijs Meester Hikketik ' worden ingericht. Een wedstrijd met wisseltrofee voor scholen die gevestigd zijn in het werkgebied van onze afdeling. De focus bij deze wedstrijd ligt rond het thema ‘Rode Kruis’:

·         creativiteit opwekken

·         vriendschappen opbouwen

·         teamspirit aanwakkeren

Hoe de wisseltrofee er definitief zal uitzien, kunnen we nog niet kwijt. We lichten alvast een tipje van de sluier op en bedanken hierbij de heer Louis Pittomvils voor het prachtig ontwerp!

 • Ook  werden en zullen er in de toekomst  gesloten EHBO - opleidingen georganiseerd worden voor jongeren uit het lager en het middelbaar onderwijs
 • Meer hierover zullen we kenbaar maken tijdens een 'startdag' met een formeel en informeel gedeelte.

 

Door de COVID-19 pandemie zijn wij niet in de mogelijkheid hier nu al data op te plakken.
Wij hopen deze startdag en de 1ste editie van de ‘Grote Prijs Meester Hikketik’ te kunnen organiseren in het voor - of najaar van 2021 . De definitieve data en het volledig programma zullen later, via verschillende kanalen , worden meegedeeld.
Bedankt voor jullie begrip !

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.