Wedstrijd: Wisseltrofee ‘ Meester Hikketik '

Doelstelling 

De wisseltrofee “De 5 Gezworen Kameraden” wil kinderen vertrouwd maken met algemene sociale vaardigheden zoals samenwerking, respect voor eenieders talenten, belangeloze inzet en eerste hulp in al zijn vormen. 

Concept

De wisseltrofee wordt toegekend aan de lagere school die met de 3e graad (5e en 6e leerjaar) het origineelste concept bedenkt en uitwerkt rond eerste hulp, bloedcollectes of rampenwerking.

Dit concept kan zeer breed zijn: toneel, film, verhaal, muziek, kunstwerk…Het eindresultaat wordt bezorgd aan de jury in mp4 formaat.

Inspiratiebron

De naam “De 5 gezworen kameraden” werd ontleend aan de detectiveverhalen die wijlen Meester Hikketik vertelde aan zijn leerlingen. 
Verhalen over vijf vrienden die samen avonturen beleefden terwijl ze een probleem of een mysterie moesten oplossen.De vijf vertelden mekaar altijd de waarheid, ze hielpen iedereen die het nodig had, en ze overwonnen allerlei moeilijkheden omdat ze samenwerkten. Deze waarden sluiten rechtstreeks aan bij de hogergenoemde sociale vaardigheden.

Wie kan de jaarlijkse trofee winnen? 

Alle lagere scholen, gelegen in het werkgebied van Rode Kruis-Tienen zijnde: Tienen, Hoegaarden, Boutersem, Lubbeek en Glabbeek.

Deze scholen worden ieder jaar aangeschreven om een concept te bedenken dat past binnen 

1) het idee van “De 5 gezworen kameraden”, en 

2) een band heeft met de activiteiten van het Rode Kruis. 

 

Beloning

Aan de winnende school wordt jaarlijks de wisseltrofee van “De 5 gezworen Kameraden” toegekend. Inclusief officiële uitreiking, bijvoorbeeld tijdens het schoolfeest. 
Maar dat is niet alles … Als beloning wordt er een leerrijke dagexcursie naar Rode Kruis-Tienen aangeboden, voor leerlingen én leerkrachten, met een gratis opleiding Reanimatie & AED.

Tijdens die opleiding wordt voor de winnende school een promotiefilmpje gemaakt.

 

Deelnemen

In oktober 2022 wordt een eerste oproep gericht aan al de lagere scholen van het werkgebied van het Rode Kruis-Tienen. Iedere school mag jaarlijks maar één concept indienen.  
Deadline inschrijvingen: 31/12/22. 
Deadline inzending afgewerkt en gefilmd project: 01/03/23. 
Alle inzendingen zullen online te bekijken zijn.

Samenstelling jury 2023

·        Peter Janssens, voorzitter Rode Kruis-Tienen

·        Herman Vangramberen, medebeheerder Fonds Meester Hikketik 

·        Ludo Veuchelen,  medebeheerder Fonds Meester Hikketik 

·        An Courant, directeur GBS De Stip, Binkom, winnende school 2022

·        Ed Vanderweyden, regisseur-producer

Op 15/03/23 zal de jury met een gemotiveerd verslag de winnaar bekendmaken aan alle deelnemende scholen en aan de pers. 

 Onderstaande promotiefilm  geeft meer duiding over de historiek en het opzet van de wedstrijd.