Hulpdienst

De vrijwilligers van de discipline ‘Hulpdienst’ bemannen hulpposten op evenementen die vooral plaatsvinden in jouw gemeente, vervoeren zieken met een ziekenwagen en gaan hulp verlenen bij rampen.

Bij grote evenementen in de buurt , zoals 'Suikerrock',  zijn ze solidair met naburige afdelingen en met de provinciale Hulpdienst.

Verantwoordelijke hulpdienst

In het algemeen zorgt hij/zij voor

 • de planning van de preventieve hulpacties,
 • de coördinatie bij mogelijke inzet van de afdeling in de rampenwerking
 • het overzicht van de bij- of omscholingen van de vrijwilligers.

De verantwoordelijke volgt daarnaast ook de wijzigingen in het algemeen beleid m.b.t. de werking van de hulpdienst op en neemt de gepaste acties en/of doorstroming van de nodige info (  bv.wijzigingen inhoud hulptas of ziekenwagen, nieuwe materialen, aangepaste technieken eerste hulp, tweewekelijkse hulpdienstvergaderingen... ).

Bij de inzet van vrijwilligers wordt steeds rekening gehouden met vraag en kwalificaties opleiding van de vrijwilligers.

Adjunct-verantwoordelijke hulpdienst

Hij/zij zal bij onbeschikbaarheid van de verantwoordelijke deze vervangen en dus als volwaardige backup fungeren. Bij onze afdeling is de adjunct de rechterhand van de verantwoordelijke en zal zich in praktijk vooral bezig houden met het administratieve gedeelte van de werking van de hulpdienst :

 • Offertes en contracten preventieve hulpacties
 • Facturatie preventieve hulpacties in samenwerking met de penningmeester
 • Beheer/inventaris kledij vrijwilligers
 • Offertes m.b.t. overname kledij muterende vrijwilligers
 • Registraties in de database Preventieve HulpActies ( Papyrus )
 • Input aan C&W m.b.t. nieuwjaarsreceptie / persdossier
 • Volgt stand van zaken op m.b.t. kostenstaten die binnen toelageregeling vallen
 • ...

Verantwoordelijken ziekenwagendienst & rampenwerking

Bij onze afdeling zijn deze verantwoordelijken de rechter- en linkerhand hand van de verantwoordelijke HD en zullen zich onder toezicht van de verantwoordelijke HD in praktijk vooral bezig houden met beleidsonderzoek en –beslissingen :

 • Onderzoek & uitbreiding aanbod ziekenwagendienst. De verantwoordelijke ziekenwagendienst heeft voor het operationele gedeelte de operationele steun van de coördinator permanentie 105.
 • Onderzoek & uitbreiding aanbod afdeling op vlak van rampenwerking
 • Bewaken opleidings- en ervaringsniveau betrokken vrijwilligers
 • ...

Gezien de Corona-pandemie en de daarmee gepaard gaande veiligheidsmaatregelen werden in 2020 vele sport- en andere evenementen geannuleerd. Maar, zoals reeds werd vermeld, zitten de HD-vrijwilligers zeker niet stil !

Hun focus ligt vandaag op het vervoer van (Covid-19) patiënten, hulp in woonzorgcentra, het uitvoeren van sneltesten, ...

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.