Econoom

In dit artikel geven we jou een kijkje op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van onze econoom.  Waarom hebben we hem nodig ? Wat is zijn rol binnen onze afdeling ?

Onze  econoom 

- staat,  in nauwe afstemming met al onze andere disciplines,  in voor een uitgebreid takenpakket.

---> Het spreekt voor zich dat hij dit ruim pakket aan taken niet alleen hoeft te doen en dat hij kan rekenen op de hulp van  vrijwilligers uit de verschillende disciplines (bv.  Hulpdienst, Vorming,.... ).

- is als lid van het Afdelingscomité ook een bestuurder van de hele afdeling, die mee het beleid en het beleidsplan opstelt en uitvoert. Hij is daarmee het eerste aanspreekpunt voor logistiek, materiaal en technische zaken, implementeert procedures rond het beheer van de stock en de aankoop en geeft suggesties in verband met extra materiaal nodig voor al de diensten van onze afdeling.


Laten we de belangrijkste taken/verantwoordelijkheden van onze econoom even van dichtbij bekijken. 

---> Toch nog even meegeven dat hij en zijn eventuele medewerkers de coronarichtlijnen uiteraard goed blijven volgen bij elke activiteit.   Safety first !

1. Toezien op het onderhoud en schoonmaak van de lokalen

Hieronder vallen o.a. ook 

-het herstellen of laten herstellen van defecten, 
-het beheer van het afval, 
-het in veilige staat houden van de installaties ( gas , elektriciteit, water,...)
-het klaarzetten en opruimen van de vergaderzaal en/of het leslokaal ( indien de afdelingsverantwoordelijke 'Vorming' hier om vraagt)

---> het reserveren van materiaal, van een voertuig, van een lokaal,... gebeurt sinds enige tijd ook digitaal. Hierdoor worden o.a. dubbele boekingen, het niet beschikbaar zijn van een voertuig of lokaal, ... vermeden
---> om alles nog efficiënter te laten verlopen, werd het 'economaat' ingericht in verschillende secties ( NDLZ, Hulpdienst, Vorming, C&W,Catering... enz) 

2. Aankoop, inventaris, onderhoud en herstelling van alle materiaal opdat het steeds gebruiksklaar is

Steeds in samenspraak met de afdelingsverantwoordelijke(n) Vorming, Hulpdienst, Bloed, C&W,....

Ondersteuning van onze 'Hulpdienst'  door 
- het inventariseren van al het materiaal
- het aanvullen of vervangen van het materiaal

--> Om deze taak enigszins te verlichten en te vergemakkelijken  wordt er aan de vrijwilligers gevraagd om, na elke interventie, te noteren wat er werd gebruikt.

- het controleren van het materiaal na elke dienst en het daarna opnieuw klaarzetten
- het controleren de vervaldata van het medisch materiaal

--> Onze econoom beschikt hier over een handige tool die hem een seintje geeft indien een product gaat komen te vervallen. Alles steeds weer manueel controleren hoeft dus niet meer. Wat een tijdwinst !
--> Ook belangrijk om weten is dat niet alle vervallen materiaal in de afvalbak terechtkomt. Sommige van de materialen kunnen perfect ingezet worden als oefenmateriaal voor onze lessen.

Ondersteuning van onze discipline 'Vorming' en van de instructeurs van de 'Hulpdienst' door
-het zorgen voor voldoende en correct onderhouden materialen zoals de REA-poppen, de AED-oefentoestellen, het materiaal voor de simulanten,...
-eventueel  ( op vraag van de verantwoordelijken ) ook zorgen dat de voertuigen geladen zijn indien er lessen op verplaatsing ( bv. Hartveilig ) worden gegeven.

Toezien op onderhoud en inventaris van alle andere aanwezige materialen zoals
 - promotiemateriaal voor de dienst 'Bloed'
- promotiemateriaal voor de discipline 'Communicatie & Werving'
- alle niet disciplinegebonden materiaal en ICT

3. Up-to-date houden van het wagenpark en de standplaats

-het poetsen
-technische keuring/controle en onderhoudsbeurten 
-het beheren van alle documenten van de voertuigen ( verzekeringen, zendvergunningen, enz...)
-opvolging kilometerstanden en het tanken

---> Weetje : Onze afdeling beschikt momenteel over twee ziekenwagens, een mobiele hulppost en een materiaalwagen

4. De nodige info bezorgen over materiaal en gebouwen aan de afdelingssecretaris voor verzekeringsdossiers

- de nodige informatie voorzien op vraag van de 'secretaris'
- meehelpen bij de afhandeling schadegevallen op vraag van secretaris: formulieren helpen invullen, organiseren eventuele herstellingen

5. Aankopen na toestemming Afdelingscomité

- opvolgen van de aankopen en het bijhouden van de gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen
- respecteren van de 'Autorisatietabel' opgemaakt door Rode Kruis Vlaanderen
- boodschappen ( laten ) doen en/of bestellingen ( laten ) afhalen

6. Eten en drinken ( In samenwerking met de catering-ploeg )

Optioneel en na afspraak met de betrokken afdelingsverantwoordelijken
- zorgen voor drank en versnapering, voor cursisten, bloedcollectes, vrijwilligers op hulpposten, vergaderingen… 
- de jaarlijkse Vrijwilligersvergadering , de Nieuwjaarsreceptie, uitreiking van attesten en brevetten,... mee voorbereiden en uitwerken. 

 

Zo,  dit was het . Hopelijk zijn jullie er  , na het lezen van dit artikeltje, nog meer van bewust dat er 'Achter de schermen' van jouw Rode Kruisafdeling nog heel wat activiteit is. Activiteit onzichtbaar voor de meesten onder jullie maar noodzakelijk om 'Altijd en overal, paraat te kunnen staan'.
Onze 'econoom' mag dan wel geen disciplineverantwoordelijke zijn, werkt quasi ook altijd achter de schermen...    maar hij is en blijft een belangrijke schakel  tussen AL onze disciplines en diensten,en in het 'Helpt Helpen' -gebeuren.