Achter de schermen van jouw lokale afdeling

Dat het Rode Kruis Vlaanderen opkomt voor kwetsbare mensen, dat we een vrijwilligersorganisatie zijn die maximaal beroep doet op vrijwilligers, dat we actief zijn op het gebied van zelfredzaamheid, bloedvoorziening, zorg voor kwetsbaren en mensen helpen bij rampen wist of las je al.

Hoe jouw lokale afdeling hier zijn steentje toe bijdraagt, kon je ongetwijfeld ook al lezen op deze website en op onze sociale mediakanalen.

Maar... om dit alles te kunnen verwezenlijken gebeurt er ook veel achter de schermen. Zonder de inzet van onze vrijwilligers om de verdoken taken zoals: de nodige voorbereidingen treffen , de administratie doen , nodige meetings bijwonen, enz... zouden we onze missie niet tot een goed eind kunnen brengen.

Er is een spreekwoord dat luidt  'Onbekend maakt onbemind'.
We willen dan ook, met deze reeks van artikels, dieper ingaan op de organisatie van jouw afdeling, je kennis laten maken met onze verschillende diensten en/of disciplines en vooral met het - voor de meesten onder ons - onzichtbare werk dat wordt verzet om onze doelen te bereiken.

We bijten de spits af met ' Bloedvoorziening ' , daarna volgt het ' Economaat', enz...

Bronnen :
- 'Afdeling  onder de loep' ( Rode Kruis Vlaanderen )
- Document 'Organisatie Tienen'  ( Rode Kruis Tienen )
- Leden van het afdelingscomité Rode Kruis Tienen