Wat is het Brugfigurenproject?

“Vorige trimester had ik maar 3 op 10 voor mijn wiskundetoets. En ik had er echt voor geleerd! Met mijn Brugvrijwilliger Jan heb ik toen afgesproken om samen hard te werken, elke week een uurtje na school. In het begin was ‘t moeilijk, maar ik heb veel achterstand ingehaald. Jan bleef altijd geduldig. Vorige week had ik weer een toets en ik haalde 7 op 10! Ik ben zeker dat mijn volgende toets nog beter zal zijn!” Krisha, 12 jaar.

Kinderen uit kansarme of allochtone gezinnen, maar ook kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder is overleden, kinderen van wie de ouders recent zijn gescheiden… hebben het vaak moeilijk op school en kunnen wat extra begeleiding goed gebruiken. Als vrijwilliger van het project ‘Brugfiguren’ neem je deze taak op je.

Samenwerking met scholen

Voor het Brugfigurenproject werkt onze afdeling samen met één of meerdere scholen. Het is immers belangrijk dat vrijwilligersinitiatieven aansluiten op wat er in de school gebeurt. Een professionele kracht van de school (brugfiguur, schoolopbouwwerker, zorgcoördinator, taakleerkracht, leerkracht, directeur…) coacht de vrijwilligers. Deze persoon bepaalt welke taken de vrijwilliger zal opnemen afhankelijk van zijn/haar interesses en beschikbaarheden en biedt inhoudelijke ondersteuning.

Taak van de vrijwilliger

De taken die je als vrijwilliger opneemt, kunnen heel gevarieerd zijn. Je kunt op verschillende manieren actief zijn in en rond de school, zowel tijdens als na de lesuren. De school bepaalt welke ondersteuning nodig is voor welk kind.

1. Klasondersteunend

2. Huiswerkbegeleiding

3. Gezinsondersteuning

Interesse?

Heb je interesse om als school gratis gebruik te maken van onze brugprojectvrijwilligers?

Vul ons contactformulier in

Ben je geïnteresseerd om brugprojectvrijwilliger te worden? Help je graag kinderen? Kan je je minstens 1 keer per week vrijmaken?

Schrijf je in als vrijwilliger