Alles over 'Meester Hikketik' en het fonds

Een schoolbord  vol met wijsheden ...   

Nieuwe slogans voor Rode Kruis - Tienen ?  Ze zouden in ieder geval totaal niet misplaatst zijn.

Nee, dit zijn de waarden waar  'Meester Hikketik' tot aan zijn dood enorm aan gehecht was en waar hij steevast in bleef geloven.

Maar… Wie is eigenlijk ' Meester Hikketik '? Wat heeft hij betekend voor de gemeenschap? 
En vooral, wat gaat hij nog betekenen voor de gemeenschap?

Wie is ‘Meester Hikketik’?

Hier de volledige levensboom van André Hikketik schetsen, zou ons te ver leiden, maar het onderstaande willen wij jou zeker niet onthouden.

André Hikketik  werd in Tienen geboren op 27 september 1926.

In 1950 werd hij, na zijn studies aan de Normaalschool in Tienen succesvol te hebben afgerond, benoemd tot ‘onderwijzer’ in de toenmalige gemeente Binkom (nu deelgemeente van de gemeente Lubbeek). Tien jaar later werd hij er  'schoolhoofd' of, zoals men dat toen noemde ‘hoofdonderwijzer’. Deze job bleef hij tot 1983 uitoefenen.

Het spreekt voor zich dat 'Meester Hikketik'  gedurende al die jaren vele generaties leerlingen (én hun ouders ) zag voorbijkomen. Zijn succes als 'Meester', maar ook de goede resultaten die de leerlingen behaalden, waren  vooral te danken aan zijn gestructureerde aanpak en aan de tijd die hij nam om niet alleen altijd beschikbaar te zijn voor zijn leerlingen maar ook voor hun ouders. 
‘Een voorbeeld voor anderen’, zoals het inspectiekorps het ooit formuleerde.

Ook zijn 'waarden' ( Rechtlijnigheid, Nooit liegen, Mensen helpen en Vriendschap ) hebben ongetwijfeld bijgedragen tot zijn populariteit .

Naast zijn lievelingsjob had de 'Meester' verschillende passies waaronder het vissen, het schaken, het scrabbelen, het voetbal, … Passies die hij trouwens veelvuldig deelde met zijn leerlingen. 

In 1983 werd  'Meester Hikketik' ter gelegenheid van zijn pensioen uitvoerig gevierd door de gemeente Lubbeek.

Na een lang en gelukkig huwelijk met 'zijn 'Rosa' overleed de voor velen 'trouwe vriend' in Binkom  (Lubbeek ) op 3 december 2018.

 Wat gaat 'Meester Hikketik ' nog betekenen voor de gemeenschap ?

Wie dacht dat André Hikketik zich na zijn pensionering enkel ging bezighouden met zijn passies en enkel ging genieten van het leven, is eraan voor de moeite.
De 'Meester' bleef zich bekommeren om de jeugd en maakte zich vooral zorgen over het moment dat hij er niet meer zou zijn.  Hoe zou hij zijn waarden verder kunnen verspreiden? Hoe zou hij de jeugd verder kunnen helpen?
Samen met zijn echtgenote en twee van zijn trouwste vrienden werd gezocht naar een oplossing.  En die kwam er uiteindelijk in de vorm van een legaat met als begunstigde Rode Kruis - Tienen.

Om de laatste wensen van de heer André Hikketik in te willigen, werd het 'Fonds Hikketik'  opgericht en werd er een overeenkomst afgesloten tussen de heren Ludo Veuchelen en Herman Vangramberen (zijn vertrouwenspersonen) enerzijds  en Rode Kruis – Tienen anderzijds.

Wat is het 'Fonds Hikketik'?

Het fonds heeft tot doel het rekruteren  en  het opleiden van jonge mensen die in het vrijwilligerswerk willen treden  en om een blijvende herinnering aan 'Meester Hikketik' in het leven te roepen.

Hoe gaan we het fonds inzetten?

  • Jaarlijks zal er een ' Grote Prijs Meester Hikketik ' worden ingericht. Een wedstrijd met wisseltrofee voor scholen die gevestigd zijn in het werkgebied van onze afdeling. De focus bij deze wedstrijd ligt rond het thema ‘Rode Kruis’:

·         creativiteit opwekken

·         vriendschappen opbouwen

·         teamspirit aanwakkeren

Een blik op de prachige wisseltrofee ontworpen door de heer Louis Pittomvils

  • Ook  werden en zullen er in de toekomst  gesloten EHBO - opleidingen georganiseerd worden voor jongeren uit het lager en het middelbaar onderwijs

  • Meer over de ' Grote Prijs Meester Hikketik ' kan je vanaf nu hier lezen en ook volgen via deze Facebook-pagina