Rode Kruis-Tienen door de jaren heen

1870: Een groepje dynamische vrouwen richt het Tiense damescomité van het Rode Kruis op. Mevrouw Lebecq is de initiatiefnemer.

Het doel is het verzorgen van gewonde soldaten in het Tiense hospitaal en het inzamelen van geld voor de hulpverlening tijdens de Frans-Duitse oorlog (goederen versturen, slachtoffers verzorgen).

1870-1906: Periode zonder oorlogen. De comités staken de werkzaamheden.

1906: De Tiense Rode Kruisafdeling wordt opgericht. De oproep voor de eerste vergadering gebeurt op 03.12.1906 door de heer Coenen (commandant van de plaatselijke burgerwacht). De heer Dony is de eerste voorzitter.

 • Aantal leden: 20.
 • Eerste activiteit: organiseren van een gratis opleiding "eerste zorgen bij ongevallen".

1910: Tienen richt in Jodoigne (Geldenaken) een hulppost in.

1911: Examen brevet ambulancier-brancardier. Het aantal leden is 31.

1914: WO I betekent de vuurdoop voor de vrijwilligers:

 • Het inrichten van hulpposten, voornamelijk in scholen en kloosters, verspreid over de ganse stad (o.a. in het Burgerlijk Gasthuis, het Begijnhof, de Suikerraffinaderij, ...). 
 • Het verzorgen van de gewonde soldaten. 
 • Het begraven van de doden.
 • De hulp aan de gewonden en de voedselvoorziening voor de troepen.
 • De ontgraving van gesneuvelde soldaten, de identificatie, het kisten en het begraven op gemeenschappelijke begraafplaatsen (o.a.: Grimde, Sint-Margriete-Houtem). In totaal worden 544 Belgische soldaten begraven.
  Veel van de interventies worden uitgevoerd door brancardier Leonard Reynaerts. 

1915 – 1918: Tijdens WO I is de afdeling niet meer actief onder de naam van het Rode Kruis. Omwille van de bezetting verricht zij haar hulpacties onder 4 benamingen:

 • Oeuvre des Sinistrés de la Guerre; 
 • Agence Belge de Renseignements pour Prisonniers et Internés; 
 • Le Souvenir du Soldat Belge; 
 • Oeuvre des Enfants des Soldats. 

1918 – 1924 : De werking wordt op een laag pitje voortgezet (de vrijwilligers zijn moe door de oorlog en bovendien is de kas leeg). 

1924: Heropstarting van de afdeling.

1928: De afdeling doet een beroep op het hoofdbestuur om de helft van de schulden over te nemen, wat ook gebeurt. 

1931: Feestelijkheden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de afdeling.

1939: De afdeling hervormt zich grondig in het licht van de komende oorlogsdreiging.

1940: WO II:

 • Hulp bij koude en honger; 
 • Bombardement op Tienen (hospitaal Sint-Jan en vele huizen getroffen); 
  verzorgen van de krijgsgevangen;
 • Opvang van gedeporteerden, zij zijn erg mager (vandaar titel van het jubileumboek n.a.v. 100 jaar Rode Kruis – Tienen, ‘Ze zijn zo mager, mijnheer’).

1944: Oprichting van het plaatselijk comité van het "Nationaal Steunfonds voor de Geteisterden". Onder deze naam worden de diensten verenigd van het Rode Kruis, het nationaal Werk voor Kinderwelzijn, het Dienstbetoon aan Geteisterden, Winterhulp en de Commissie van Openbare Onderstand. De voorzitter is de heer Victor Springer.

De afdeling zit zonder ziekenwagen (de ziekenwagen van de afdeling wordt meegenomen door de vertrekkende Duitsers). Hij wordt vervangen door een oude Plymouth.

1946: Er zijn moeilijkheden met het hoofdbestuur wegens het taalgebruik (Frans) in de afdeling. 

1947 – 1949: De werking van de afdeling staat op een laag pitje (er zijn zelfs geen bestuursvergaderingen meer).

1949: Heropstarten van de afdeling onder het voorzitterschap van een vrouw, mevrouw Julie Delacroix. 

1950: Er wordt een nieuwe ziekenwagen verworven ter vervanging van de oude, versleten Plymouth.

1953: Vraag van de afdeling om een bloedtransfusiedienst in Tienen op te richten. 

1955: Oprichting van een donorcentrum in Tienen en eerste bloedcollecte in het ‘Weezenhuis’.

1957: Ontslag van de voorzitter, mevrouw Julie Delacroix, wegens familiale redenen en opvolging door de heer Paul Wahl.

1960: "Juffrouw" Rosa Vandepoel wordt verantwoordelijke public relations van de afdeling, haar werking heeft een positieve invloed op het imago en de werking van de afdeling. Tienen heeft een 3.000-tal leden. 

1961: Tot dat jaar worden alle documenten ook in het Frans opgesteld. Er komt protest van het nationaal bestuur. Vanaf dan wordt de afdeling vervlaamst en wordt de voertaal het Nederlands.

1968: Het donorcentrum wordt gevestigd in het SGHI (Stedelijk Genees- en Heelkundig Instituut).

1971: De heer Jules Devries wordt voorzitter. 

1975: Oprichting van het plasmaferesecentrum in Tienen en de schenking van een ziekenwagen aan de afdeling door Rotary Tienen.

1976: De heer Philibert Poleunis wordt voorzitter.

1978: Mevrouw Julia Tulkens schrijft een gedicht ter ere van de bloed- en plasmagevers.

1985: Dokter Malbrain treedt in dienst bij de Tiense bloedbank.

1986: Verhuis van de Bloedbank en het Plasmaferesecentrum naar het SGHI.

1987: De afdeling krijgt de "Wisseltrofee bloed".

2001: De afdeling verlaat het gebouw in de Beggaardenstraat. 

2003: De afdeling neemt zijn intrek in het Multifunctioneel Centrum voor Bedrijven, Industrieterrein de Grijpen.

2004: De heer Philibert Poleunis moet, overeenkomstig het huishoudelijk reglement van Rode Kruis-Vlaanderen dat een onverbiddelijke leeftijdsgrens van 70 jaar oplegt voor het uitoefenen van bestuursfuncties binnen de organisatie, zijn ambt als voorzitter van de afdeling neerleggen. Hij wordt opgevolgd door zijn dochter, mevrouw Laurence Poleunis.

2005: Tiens donorcentrum sluit.

2006: Rode Kruis – Tienen viert haar 100-jarig bestaan.

2007: Eind juni liet de stad Tienen, in samenwerking met de Rode Kruisafdeling - Tienen, een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanbrengen op de buitengevel van het stadhuis. Dit toestel laat toe snel op te treden bij een hartstilstand.

Tienen is daarbij de eerste gemeente in de provincie Vlaams-Brabant die een AED-toestel plaatst.

De plaatselijke afdeling is eveneens uitgerust met een AED-apparaat, inzetbaar bij de hulpdienstprestaties. Beide toestellen werden gesponsord door de Tiense beenhouwers- en bakkersbond en Rotary Tienen. Zij hebben de ganse opbrengst van hun zondagbrunch, welke zij organiseerden op zondag 4 maart 2007, geschonken aan dit project.

2011:

 • In januari wordt de nieuwe ziekenwagen in gebruik genomen. 
 • Penningmeester Jean Muselle bereikt in 2011 de leeftijdsgrens van 70 jaar. Zijn eerste stappen in het Rode Kruis zette hij in 1981 toen hij zijn eerste lessen EHBO volgde. In 1983 nam hij deel aan zijn eerste hulpdienstvergadering en werd hij voor de eerste keer ingezet bij een preventieve hulppost. Al in 1984 werd hij ploeglidhelper, ploegleider en volgde hij interventie.

2015: Rode Kruis afdeling Tienen beschikt over bijna 100 vrijwilligers verspreid over de verschillende diensten (hulpdienst, JRK, bloedvoorziening, vorming) 

2016: Rode Kruis-Tienen bestaat 110 jaar.

2016:  Rode Kruis-Tienen neemt deel aan diverse hulpacties n.a.v. de aanslagen in Zaventem

2017: Aankoop Mobiele Hulppost

2020:

 • De afdeling verlaat de Esperantolaan en neemt zijn intrek op de Bietenweg 27H te 3300 Tienen. >>> Meer weten
 • Jaarlijkse stickeractie wordt geannuleerd wegens COVID-19 en vervangen door een alternatieve actie
 • Samen tegen Corona  : Massale inzet van onze vrijwilligers op de dienst '105 '  ( Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer ) van Rode Kruis Vlaanderen en in verschillende woonzorgcentra van onze werkregio
 • De heer Peter Janssens wordt voorzitter van de afdeling.

2021:

 • Op woensdag 3 februari hield onze afdeling, voor de eerste keer en in eigen beheer, de bloedcollecte in ons lokaal gelegen op de Bietenweg 27H te 3300 Tienen