Wat doen we

Jeugd Rode Kruis heeft als missie de Rode Kruisgedachte te verspreiden bij kinderen en jongeren.

Hoe pakt Jeugd Rode Kruis dit aan?

Het JRK zet zich in om de bereidheid en vaardigheden tot helpen bij kinderen en jongeren te ontwikkelen en stimuleren. Het werkt aan de gezondheid en de menselijke waardigheid, ijvert voor verdraagzaamheid en komt op voor de meest kwetsbaren. Dit via vorming, informatie en actie.

Doelgroep

Wie zijn de Jeugd Rode Kruisers?
Kinderen en jongeren worden gedefinieerd als iedereen tot 35 jaar. Alhoewel er formeel geen ondergrens is, ligt de feitelijke ondergrens momenteel op 6 jaar. 
Om de kinderen en jongeren te bereiken wordt er vooral gewerkt via een netwerk van plaatselijke kernen.

Visie

Jeugd Rode Kruis moet de schakel zijn tussen het Rode Kruis en de jongeren in Vlaanderen. 
Dit betekent dat Jeugd Rode Kruis instaat voor de vertaling van alle Rode Kruisinhouden naar jongeren en dat het vertrekpunt van alle Jeugd Rode Kruisinitiatieven steeds de Rode Kruisgedachte moet zijn. Daarbij moet het maatschappelijk belang centraal staan.

Ons streven op lange termijn

Alle Jeugd Rode Kruiskernen nemen het maatschappelijk belang als vertrekpunt. De plaatselijke Jeugd Rode Kruiskernen spelen in op aangegeven prioritaire projecten of bepalen ze zelf op basis van lokale situaties (noden). Op basis van het gekozen project gaan de Jeugd Rode Kruisers (= vrijwilligers) dan op zoek naar de nodige kinderen en jongeren (= deelnemers). Het is de uitdaging van Jeugd Rode Kruis om op nieuwe maatschappelijke noden in te kunnen spelen met, door en voor kinderen en jongeren.

Jeugd Rode Kruis gaat uit van 7 fundamentele beginselen

  1. Menselijkheid: dit is de drijfveer van alle handelen 
  2. Onpartijdigheid: raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit spelen geen rol voor ons, Jeugd Rode Kruis is er voor iedereen. 
  3. Neutraliteit: we mengen ons niet in publieke debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn zodat de jeugd in alle omstandigheden vertrouwen kan bewaren in onze werking. 
  4. Onafhankelijkheid: we bepalen zelf ons beleid, maken zelf onze keuzes en zoeken zelf onze financiële bronnen. 
  5. Vrijwilligheid: onze werking steunt op de inzet van vrijwilligers. We streven geen financiële winst na. 
  6. Eenheid: alle Jeugd Rode Kruisers scharen zich achter dezelfde beginselen en delen dezelfde missie en visie. 
  7. Universaliteit: wereldwijd scharen zusterverenigingen van Jeugd Rode Kruis zich achter dezelfde fundamentele beginselen.