Kinderen ondersteunen

Dit doen wij

Veel kinderen kunnen thuis niet rekenen op begeleiding bij hun huiswerk. Ze hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen de school en thuis en hen extra persoonlijke aandacht geeft. Daarom hebben wij het Brugfigurenproject opgestart. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen onze vrijwilligers voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas.

Dit kan jij doen!

De taken die je als vrijwilliger opneemt, kunnen heel gevarieerd zijn. Je kunt op verschillende manieren actief zijn in en rond de school, zowel tijdens als na de lesuren. De school bepaalt welke ondersteuning nodig is voor welk kind.

1. Klasondersteunend

Als vrijwilliger kun je klasondersteunende activiteiten doen. Zo kun je bijvoorbeeld met een klein groepje leerlingen een nieuw gezelschapsspel spelen, helpen met niveaulezen in de klas, individueel werken met een kind terwijl de anderen in groep bezig zijn.

2. Huiswerkbegeleiding

Na de lesuren kun je als vrijwilliger huiswerkbegeleiding voor je rekening nemen. Je taak bestaat erin om samen te lezen, schrijfoefeningen te helpen maken, het kind individueel te begeleiden bij zijn huiswerk of samen naar de bibliotheek of de spelotheek te gaan...

Je ontfermt je over een groepje kinderen op school of je begeleidt de kinderen bij hen thuis. In dat laatste geval bezoek je de leerlingen eenmaal per week thuis.

3. Gezinsondersteuning

Bij de activiteiten aan huis betrek je ook de ouders. Zij kunnen zo het leerproces van hun kind positief beïnvloeden. Als vrijwilliger doe je dus ook aan gezinsondersteuning. Zo kun je je ook engageren in activiteiten naar de ouders.

Je kunt Nederlandse taallessen geven aan allochtone ouders, ouders ontmoeten aan de schoolpoort en hen helpen om de schoolloopbaan van hun kinderen op te volgen en te begeleiden.

Interesse?