Fiscaal attest

Schenk je op jaarbasis 40 euro of meer aan Rode Kruis-Vlaanderen? Dan bezorgen wij je in maart van het daaropvolgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Dit fiscaal attest zorgt ervoor dat je 45% van je gift kan recupereren via belastingvermindering. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel.

Wat betekent dat concreet voor jou?

GIFT VOOR RODE KRUIS 45% BELASTINGVERMINDERING NETTO-GIFT
40 euro   18 euro 22 euro
100 euro 

45 euro

55 euro
140 euro                      63 euro 77 euro       

 

Een gift van 140 euro kost je na belastingaftrek dus maar 77 euro!

 

Heb je een praktische vraag over je fiscaal attest?

Stuur een mailtje aan  :  penningmeester@tienen.rodekruis.be