Het Afdelingscomité

Het Afdelingscomité is belast met het bestuur en het beleid van de afdeling, en keurt jaarlijks de begroting en de boekhouding van de afdeling goed. Het Afdelingscomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid volgens de reglementen en richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen.

Het Afdelingscomité is samengesteld uit:

Contact

Ons actieplan

2021

Actieplan
Jaarverslag (tekst)
Jaarverslag (presentatie)
Jaarrekening

Ons actieplan kadert in de ruimere strategie van Rode Kruis-Vlaanderen.

Strategisch plan Rode Kruis-Vlaanderen

2022

Actieplan
Jaarverslag (presentatie)

Ons actieplan kadert in de ruimere strategie van Rode Kruis-Vlaanderen.

Strategisch plan Rode Kruis-Vlaanderen

2023

Info nog niet beschikbaar.

Strategisch plan Rode Kruis-Vlaanderen

2024

Info nog niet beschikbaar.

Strategisch plan Rode Kruis-Vlaanderen