Hulp na rampen

De hulpverlening na rampen staat beschreven in nood- en interventieplannen. In opdracht van de overheid vervult Rode Kruis-Vlaanderen drie specifieke taken uit die plannen: medische hulpverlening, vervoer van gekwetsten, en psychosociale hulpverlening.

De vrijwilligers van Rode Kruis Noord-Antwerpen zijn enkel actief in het domein van de medische hulpverlening.

Medische hulpverlening

Wanneer een incident zorgt voor meerdere gekwetsten, overstijgt het de capaciteit van de reguliere hulpdiensten. De hulp van ziekenwagens en MUG is met andere woorden ontoereikend. In dergelijke situaties wordt een Snel Interventieteam (SIT) ingezet om te zorgen voor bijkomend eerstehulpmateriaal en logistieke ondersteuning. In opdracht van de Federale Overheid is het beheer van deze middelen in de handen van het Rode Kruis.

In de provincie Antwerpen staan 5 Snelle Interventieteams paraat. Onze Rode Kruisafdeling bemant het Snelle Interventieteam dat verantwoordelijk is voor de binnenstad en de haven van Antwerpen.

Tom Bogaerts

Wnd. Afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst

Extra capaciteit eerstehulpmateriaal

Het interventievoertuig van een Snel Interventieteam is uitgerust met een grote hoeveelheid spoedmedicatie, reanimatiemateriaal en eerstehulpmateriaal. Het heeft ook materieel aan boord om op de plaats van het incident de hulpverlening logistiek te ondersteunen: opblaasbare tenten, noodverlichting, elektriciteitsgeneratoren, brancards en signalisatie.

De interventievoertuigen zijn niet uitgerust om slachtoffers over te brengen naar het ziekenhuis. Voor dergelijk patiëntenvervoer zet Rode Kruis-Vlaanderen ambulances in.

24/7 stand by voor snelle uitruk

De Rode Kruisvrijwilligers die de 30 Snelle Interventieteams in Vlaanderen de klok rond bemannen, kregen bovenop hun eerstehulpopleiding een extra training om hulp te kunnen bieden tijdens rampen. Ten laatste 45 minuten nadat het Rode Kruis wordt gealarmeerd door het Hulpcentrum 112 of de Federale Gezondheidsinspecteur (FGI) is het team op de plaats van het incident, om de reeds aanwezige hulpdiensten te ondersteunen.