Wat doen we

De werking van Rode Kruis-Vlaanderen is ruim en heeft als doel om de meest kwetsbaren uit onze samenleving te helpen daar waar de reguliere hulpverlening ontbreek of niet volstaat. In ons werkgebied zetten we krachtig in op de volgende activiteiten:

Rode Kruis-Vlaanderen is ook elders in Vlaanderen en verder daarbuiten actief. Het oefent er bovendien verschillende andere activiteiten uit dan je al kon lezen: verzamelen van plasma, wetenschappelijk onderzoek, opvang van asielzoekers, ontwikkelingssamenwerking, opsporen van vermisten ...

Alle activiteiten ontdekken