Brug tussen school en thuis

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij op school of bij de gezinnen thuis voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen en blijft onderwijs een belangrijke hefboom zijn om kinderen betere toekomstkansen te geven.

We zien dat onze begeleiding het zelfbeeld van heel wat kinderen kan opkrikken. Als je ze bijvoorbeeld kan helpen met het voorbereiden van een spreekbeurt zie je ze helemaal openbloeien.

Christine

Brugvrijwilliger