Een jaar van Rode Kruis-Hamme

In 2014 vieren we 150 jaar Rode Kruis-Hamme. Een jaar dat volledig in het teken zal staan van de Rode Kruisafdeling Hamme en haar vrijwilligers.
De ideale gelegenheid om eens stil te staan bij wat Rode Kruis-Hamme precies allemaal doet. Daarom dat we onze activiteiten van 2013 eens hebben samengevat.

Het jaar 2013 van Rode Kruis-Hamme

14 januari 2013

Afdelingscomité maar ook de start van een nieuwe bestuursperiode op basis van het beleidsplan 2013 – 2016. Goedkeuring van de begroting 2013 op basis van de balans (inkomsten/uitgaven 2012).

19 januari 2013

Kampvoorstelling 2013 van Jeugd Rode Kruis en Nieuwjaarscontact voor de ouders.

24 januari 2013

Start van de cursus “Help” op basis van één lesdag per week. 25 deelnemers is een succes. We moeten onmiddellijk de groep splitsen en we geven dus twee cursussen. Een groep op dinsdag en een groep op donderdag en dit twaalf weken, daarna volgt een  examen.

26 januari 2013

Nieuwjaarsreceptie, voor de organisatie staat de dienst vorming in.
Evaluatie van het werkjaar 2012, uitreiking van brevetten en ere – tekens.
Uitreiking van de legpenning “Koningin Elisabeth van België” aan de heer Paul Wittock voor veertig jaar vrijwillige inzet voor de Rode Kruisafdeling Hamme.

7 februari 2013

Les reanimatie en defibrillatie A.E.D aan 36 studenten van het Provinciaal Instituut voor Technisch onderwijs in het kader van de Veiligheidsweek. Een project rond preventie en veiligheid op het werk.

8/15/22 februari 2013

Bloedafname, 301 donoren komen opdagen.

10 februari 2013

Ontbijtmandenactie, Jeugd Rode Kruis Hamme verkoopt 135 ontbijtmanden. Door deze extra inkomsten kan de leiding een lagere kampprijs aanbieden en zijn er ook extra activiteiten mogelijk tijdens het zomerkamp.

9/10/11 maart 2013

Wuitenscavalcade Tijdens de stoet op zondag en de kinderstoet van maandag worden in totaal 20 hulpverleners ingezet. In beide stoeten is ook onze fietsploeg actief. Dit laat snelle interventies toe op de omloop van de stoet. Door de aanwezigheid van heel wat kijklustigen en voorbij trekkende wagens zijn sommige straten immers moeilijker bereikbaar voor een ziekenwagen en of M.U.G.

28 maart 2013

Les reanimatie en defibrillatie A.E.D. aan 111 studenten van het Sint Jozef Instituut, een jaarlijkse samenwerking met de brandweer. Waar één groep ’s morgens bij de brandweer langs gaat en daarna naar het Rode Kruis komt voor de andere groep is het net andersom.  In het Rode Kruisgebouw splitsen we de groep zelf nogmaals in drie en zes lesgevers geven de opleiding.

13 april

Spaghettiavond Jeugd Rode Kruis met 140 deelnemers in de Familiazaal.

25 april – 9 mei  2013

Veertiendaagse van het Rode Kruis en stickerverkoop.
Tijdens de eerste drie dagen verkopen onze mensen  6000 stickers. 63 medewerkers worden ingezet, samen presteren ze hier 272 uren aan: organisatie, verkoop, geld tellen en koken. Want ook de verzorging van de vrijwilligers is belangrijk, gepaste maaltijden en de evolutie van de resultaten is een stimulans om verder te doen. De inkomsten uit deze verkoop gaan integraal naar de Rode Kruiswerking te Hamme.

10/17/24 mei 2013

Bloedafname, 338 donoren komen opdagen.

11 juli – 21 juli 2013

Zomerkamp Jeugd Rode Kruis te Roeselare, 38 deelnemers, amuseren zich hier kostelijk onder een stralende hemel. 7 animatoren en 4 leden van de keukenploeg staan in voor de organisatie.

10/16/23 augustus 2013

Bloedafname, 289 donoren komen opdagen.

Augustus 2013

De dienst sociale activiteiten kan 7 kinderen laten deelnemen aan de “kampen voor kwetsbare kinderen”. Een organisatie van de hoofdzetel en hen zo enkele zorgeloze momenten bezorgen.

14 september 2013

Startdag Jeugd Rode Kruis. 64 deelnemers komen naar de activiteiten van de startdag. De Jeugd Rode Kruisanimatoren organiseren om de veertien dagen activiteiten voor Zwachteltjes, Helpertjes en Junior Helpers. In totaal
heeft Jeugd Rode Kruis Hamme 86 actieve leden.

26 september 2013

Opleiding A.E.D. In het kader van het project Hamme Hartveilig geven we aan de inwonders van Hamme gratis opleidingen AED. hier leren ze omgaan met een AED-toestel.

1 oktober 2013

Start van de cursus “Eerste Hulp” met 15 inschrijvingen, 9 personen leggen examen af en slagen allemaal in de voorgeschreven proeven.

Begin oktober 2013

Start van de lidkaartenactie. Medewerkers verspreiden 12 000 brieven met overschrijvingsformulier. Op de brieven kan iedereen de nodige info over de afdelingswerking terug vinden. De omslag bevat ook een info – folder over de Rode Kruisactiviteiten in 2014, waaraan inwoners kunnen deelnemen.

Oktober 2013

De afdeling koopt op basis van sponsoring, door de CERA groep, een extra  automatische externe defibrillator A.E.D. aan voor de hulpdienst. Vanaf 1 januari 2014 zal dit toestel op elke preventieve hulpactie aanwezig zijn.

24 oktober 2013

Opleiding A.E.D.

26 oktober 2013

Halloweenfeest van Jeugd Rode Kruis. Naast de activiteiten op zaterdag namiddag oraniseert de leidig ook eens op andere momenten thema-activiteiten.

10 november 2013

Superprestige veldrit te Hamme – Zogge. 22 hulpverleners zorgen voor het goed verloop en staan in voor de hulpverlening aan wielrenners en publiek. De hulpverleners zijn actief van 7u30 tot 19u00. Een late ploeg van 6 hulpverleners blijft actief met de ziekenwagen tot 24u00.

11 november 2013

Herdenking Wapenstilstand en Feest Rode Kruisafdeling Hamme.
In de voormiddag nemen de medewerkers deel aan de plechtigheden voor de slachtoffers van beide Wereldoorlogen.
Daarna is er een buffet in het Rode Kruisdienstencentrum voor de medewerkers.

21 november 2013.

Opleiding A.E.D.

15/22/29 november 2013

Bloedafname, 330 donoren kwamen opdagen.

19 december 2013

Opleiding A.E.D.

DAARNAAST:

Maandelijks zijn er ook  de vergaderingen Hulpdienst met opleiding.
Tijdens deze vergaderingen krijgen de hulpverleners de nodige informatie over de werking van hun dienst, de afdeling en is er invulling van de hulppostenkalender. Daarnaast is er opleiding in het kader van bijscholing of herscholing van technieken.

Eveneens maandelijks is er bestuursvergadering. Een vergadering voor het afdelingscomité waar de operationele en beleidsmatige verantwoordelijken samen zitten. Dit, om op basis van overleg de best mogelijke beslissing in het algemeen belang van de afdeling te nemen.

Om de 14 dagen is er een activiteit van Jeugd Rode Kruis. Hierin leren de kinderen de kneepjes van de eerste hulp maar spelen ze ook al eens een bosspel, een pleinspel, een quiz of een andere toffe activiteit in elkaar gestoken door de enthousiaste leidingploeg.