Eerste Rode Kruis afdeling in Belgiƫ

Als oudste Rode Kruisafdeling heeft Rode Kruis-Hamme een rijke geschiedenis.
Hiervoor keren we meer dan 150 jaar terug in de tijd. Ga mee terug en ontdek de rijke geschiedenis van onze afdeling.

1864 - OPRICHTING VAN DE RODE KRUIS AFDELING HAMME

Met als werkgebied  de gemeenten Hamme, Moerzeke,  Elversele  en Waasmunster.

Stichter en eerste voorzitter (1864 – 1888) is Jaques Félicien Vertongen. Hij was ook  burgemeester van Hamme (1861 – 1888) en commandant van de burgerwacht.
Als eerste voorzitter nam Jacques Félicien Vertongen onmiddellijk zijn verantwoordelijk, hij stelde een bestuur samen, bestaande uit leden van de burgerij.

Dit gebeurde vlak na de eerste conventie van Genève (de oprichting van het Internationale Rode Kruis) en de oprichting van het Belgische Rode Kruis (eerste nationale Rode Kruisvereniging).

Waarom nu al een Rode Kruisafdeling te Hamme? Juist gaan we dit nooit weten.
Wou meneer Vertongen lid van de hogere burgerij en voormalig commandant van de burgerwacht een uitbreiding van de hulpdiensten richting gezondheidszorg?              Naast de gemeentepolitie opgericht in 1830 en de brandweer opgericht in 1836, zette hij met de oprichting van de plaatselijke Rode Kruisafdeling Hamme in 1864 alvast een eerste stap. Gezondheidszorg die toen weinig of niets voorstelde.

Wou hij een antwoord geven op de oproep van Henri Dunant ?
Nam hij voorzorgen? gelet op het onstabiele Europa van de 19de eeuw.
Oorlogen waren nooit ver weg: 1864 de Deens – Duitse oorlog, 1866 de Pruisisch – Oostenrijkse oorlog en dichter bij huis de Frans – Duitse oorlog van 1870.

1870 - Rode Kruis-Hamme organiseerde hulpactie tijdens Frans-Duitse oorlog

Tijdens de Frans – Duitse oorlog nam de hulpverlening meer concrete vormen aan. Het Rode kruis van België was aan beide zijden aanwezig om de gewonden te verzorgen. Inzamelacties in België leverden materiële en financiële middelen op.
De georganiseerde hulpactie in de afdeling Hamme leverde 948 Belgische frank op, toen een groot bedrag. Ter vergelijking de hulpactie in Gent leverde 1058 Belgische frank op.

1906 - Rode Kruis vangt 1.000 slachtoffers vn overstromingen op

Overstromingen waren er in het bekken van Schelde en Durme veelvuldig. De storm van 12 maart 1906 teisterde vooral de provincies Antwerpen en Oost – Vlaanderen. In Hamme, Moerzeke en Grembergen was de schade enorm, het water stroomde weken op en af. Kastel was helemaal ontruimd, ook het grootste deel van Moerzeke kwam onder water te staan. In Hamme bleef alleen het centrum gevrijwaard. De Rode Kruisafdeling Hamme organiseerde samen met het Hulpcomité voor huisvesting gans de periode de hulpverlening. 1000 slachtoffers werden opgevangen in het Patronaat. Dagelijks werden voor hen een vijfduizendtal boterhammen en liters soep klaargemaakt.

1914 - Rode Kruis helpt oorlogsslachtoffers

De Eerste Wereldoorlog bracht over gans het land een periode van grote ellende en miserie. Er waren géén zekerheden meer, aan alles was er een tekort. Achter het IJzerfront leverde het Rode Kruis van Belgie prachtig werk met de oprichting van het veldhospitaal L’Ocean. Maar hoe was de situatie in bezet gebied? Binnen haar werkgebied probeerde Rode Kruisafdeling Hamme de hoogste nood te lenigen met de hulp van vermogende burgers. Zo was het mogelijk verzwakte en zieke kinderen, volwassenen en bejaarden te ondersteunen en bij te staan. Voor de opgeëisten in Duitsland en Frankrijk zamelde de afdeling voedingsmiddelen en kleding in. Door tussenkomst van het Rode Kruis in de kazerne van Dendermonde konden enkele opgeëisten op het laatste ogenblik nog ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling in het buitenland.

1923 - Rode Kruis-Hamme start met opleiding van ambulanciers

Onder leiding van dokter Albert Van Bogaert gaat de afdeling van start met leergangen voor Ambulanciers en medehelpers der openbare gezondheid. Lessen handelen o.a. over anatomie en eerste hulp.

1928 - Rode Kruis-Moerzeke wordt opgericht als gevolg watersnood

26 november 1928 in Hamme, Moerzeke en Kastel liepen drieduizend vijfhonderd hectare onder water. De inzet van bevolking en leger waren enorm, dag en nacht werden de “Vaderlanderkens” gevuld en ter plaatse gebracht de grootste bres kon worden gedicht op 7 februari 1929. Weer was de stoffelijke schade en het menselijk leed verschrikkelijk. Rode Kruis Hamme start onmiddellijk met de evacuatie van de slachtoffers, die worden ondergebracht in zaal de Ring. Na het wegtrekken van het water en herstel van de dijken zorgde de Rode Kruisafdeling Hamme voor de ontsmetting van de getroffen huizen door deze te bestrooien met kalk. Oprichting van de Rode Kruisafdeling Moerzeke door Albert baron de Crombrughe. Burgemeester van Moerzeke van (1921 – 1927) en eerste voorzitter. De oprichting van de zelfstandige afdeling Moerzeke was een gevolg van de watersnood van 1928. Baron de Crombrughe stelde later ook grond en financiële middelen ter beschikking voor de bouw van opvanghuizen en het Rode Kruislokaal. Zo was het mogelijk beter in te spelen op de lokale noden. Niet zonder reden trouwens, de overstromingen eisten er een bijzonder zware tol aan woningen, mensen en dieren. De Belgische staat en het Provinciebestuur van Oost – Vlaanderen lieten daarom de vijf kilometer lange Koning Albertdijk aanleggen ter vrijwaring van de gemeenten Hamme, Moerzeke en Grembergen.

1930 - Opening Rode Kruisgebouwen in Hamme

21 september 1930, opening van de Rode Kruisgebouwen te Hamme. Industrieel Alfons Van Bogaert laat op eigen kosten een huizengroep bouwen aan de hoek van de Rijbekestraat en het Marktplein voor de slachtoffers van de watersnood. Ook laat hij een Rode Kruisgezondheidscentrum (anti – teringdispensarium) oprichten. Tering (tuberculoze) was toen nog een levensbedreigende ziekte, de watersnood en de crisis van de jaren dertig zorgden voor een verzwakte bevolking, een gemakkelijke prooi voor tering. In het gezondheidscentrum waren niet alleen de Rode Kruislokalen maar konden ook gratis röndgenfoto’s genomen worden. Bij vaststelling van T.B.C. volgde toen rusten, opname in een sanatorium of erger. Meneer Van Bogaert was voorzitter van de Rode Kruisafdeling Hamme van 1933 tot 1958. Hij was ook lid van het Hoofdbestuur van het Rode Kruis van België en Schepen van Openbare werken van de gemeente Hamme.

1940 - Rode Kruis-Hamme helpt oorlogsslachtoffers tijdens WO II door Mobilisatiediensten

De Tweede Wereldoorlog breekt uit, in tegenstelling tot W.O. I waren de Rode Kruisafdelingen heel wat beter voorbereid en dat was nodig ook. Onmiddellijk worden in de afdeling Hamme Mobilisatiediensten en Bestendige diensten opgericht. Ze zouden vijf jaar actief zijn. De Mobilisatiedienst bestaat uit: Hulppostdiensten. Geneeskundige diensten. Farmaceutische diensten. Opvangdiensten. Hospitaaldiensten. Kadettendiensten. Deze diensten werden onmiddellijk opgeroepen bij alarm met bombardement, groot alarm en afzonderlijke oproep. De Bestendige dienst werkte vanuit het gezondheidscentrum met 19 ploegen er waren ook hulpposten te Waasmunster, Sombeke, Hamme – Sint Anna en Elversele. Zo was onmiddellijke hulpverlening mogelijk bij de bombardementen op Sombeke, Waasmunster – Hert en Elversele. Tijdens de oorlogsjaren organiseerde het Rode Kruis van België vakantiekampen in de Ardennen via de afdeling konden verzwakte en zieke kinderen hieraan deelnemen. Daarnaast was er in samenwerking met het hoofdbestuur een dienst der gevangen en gewonde militairen. Ook kwam er een inlichtingdienst voor teruggekeerde uitgewekenen met Medisch onderzoek.

1946 - Rode Kruis ondersteunt gezondheidszorg na WO II door opleiding

De Tweede Wereldoorlog is voorbij maar de gevolgen zijn rampzalig. De Belgische overheid begint met de wederopbouw en het herstel van de economie. De opdrachten van de verzorgingsstaat kennen een gevoelige uitbreiding. De gezondheidszorg is hier één van en het Rode Kruis van België zal dit mee ondersteunen. Midden de 20ste eeuw was er bij de bevolking nog veel te weinig aandacht voor goede lichaamshygiëne, zorg voor de eigen gezondheid, preventie en doktersbezoek. Daarnaast zijn medische kennis en mogelijkheden veel beperkter. Informeren, sensibiliseren en opleiden van de bevolking waren dus de boodschap. Uitbreiding van het Eerstehulponderricht komt er in de afdeling Hamme na W.O.II. Voor jeugdigen: Via leerkrachten – afgevaardigden komen de leerlingen tijdens de lesuren in contact met eerste hulpopleidingen dat hen aanspoort hun gezondheid en die van anderen te beschermen. Rond 1950 telt het schoolkanton Hamme 1500 leden, Kadetten 11 tot 13 jarigen en junioren 14 – 16 jarigen. Voor volwassenen: Cursus Helper vanaf 16 jaar, 20 lessen van 2 uur De kunstmatige ademhaling gebeurde toen aan de hand van de methode Schaeffer en Sylvester, later is de Holger – Nielsenmethode in gebruik. Vanaf de jaren ’60 leren cursisten de mond op mond methode en hartmassage aan. Na het behalen van het brevet Helper kunnen cursisten de cursus Ambulancier volgen, 20 lessen van 2 uur en 100 uur stage in een ziekenhuis. Doelstelling van deze cursus: thuis de verzorging van een zieke op een juiste manier kunnen uitvoeren.

1950 - Rode Kruis-Hamme verzekerd "Hulpposten langs de weg" dor opkomst auto

Tussen 1950 en 1970 nam het autoverkeer in België gevoelig toe. Het Rode Kruis speelde hierop in door de oprichting van “Hulpposten langs de wegen”. Binnen de afdeling Hamme is de belangrijkste “Hulppost langs de weg” terug te vinden aan het kruispunt Duivenhoek te Elversele. Emiel Naudts, Burgemeester van Elversele van 1965 tot 1976 zorgt voor een locatie in zijn bedrijf nabij het kruispunt. De hulppost zelf staat onder leiding van Germaine Fonteyn, ondervoorzitter van de afdeling Hamme, en reeds actief voor W.O. II er komt ook een uitleendienst bij. Bij afwezigheid van de veldwachter zal “mevrouw Rode Kruis” een ere-titel die Germaine in Hamme en Elversele van de bevolking kreeg, de kinderen veilig over het gevaarlijke kruispunt Duivenhoek loodsen. Het territorium van deze hulppost is snel veel groter dan het kruispunt. Germaine Fonteyn was ook actief op de hulpposten langs de E40 Brussel – Kust en voerde nog ontelbare Rode Kruisopdrachten uit te Hamme of was er oprichtster van.

1951 - Rode Kruis-Hamme leert bevolking Eerste Hulp tijdens Nationale Gezondheidskruistocht

Organisatie van de Nationale Gezondheidskruistocht door Rode Kruis Hamme. Volgens de overheid en het Rode Kruis van België zou er in iedere gezin minsten een ambulancierster aanwezig moeten zijn. Gelet op de nodige tijdsduur en inzet was dit niet realiseerbaar. Hierdoor kwam er een beknopte E.H.B.O. gids om op kortere termijn meer mensen een opleiding Eerste Hulp te geven.

1953 - Rode Kruis helpt slachtoffers van noodweer

De noordwesterstorm van 1 februari 1953 met windkracht 12 zorgde voor grote overstromingen in Duitsland, Engeland, België en Nederland. Nederland betaalde de grootste tol, meer dan 1800 doden en 100000 daklozen. Ook Hamme en de omliggende gemeenten kregen hun deel. De tol die de gemeente moest betalen was zeer hoog naast de enorme materiële schade vielen er ook twee mensenlevens te betreuren. Met behulp van het leger, vele vrijwilligers en enkele aannemersfirma’s kreeg men na enkele weken de toestand onder controle.

1960 - Rode Kruis houdt bevolkingsonderzoek tegen Tering (Tuberculose)

Sinds 1930 is het anti – teringdispensarium in gebruik op heel regelmatige basis zijn er bevolkingsonderzoeken, zo ook van december 1960 tot januari 1961. 1961 Invoering van de stickerverkoop tijdens de Veertiendaagse van het Rode Kruis. Nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten voor Rode Kruisafdelingen.

1964 - 100 jaar Rode Kruis-Hamme

Op grootse wijze viert de Rode Kruisafdeling haar eeuwfeest 1864 -1964.

1966 - Rode Kruis levert ambulanciers en geeft opleiding bij ingebruikname 900 in Hamme

In gebruik name van de dienst 900 te Hamme. Het gemeentebestuur kocht de ziekenwagen aan. De Rode Kruisafdeling Hamme gaf de opleidingen. Verder was er een samenwerkingsverband rond de 900 tussen de Gemeentelijke Politie, de Brandweer en het Rode Kruis om bestuurders en begeleiders te leveren. Brandweerman Omer Van de Voorde als bestuurder en Rode Kruismedewerkster Germaine Fonteyn als begeleider voerden de eerste rit in 1966 uit. Door een gewijzigde wetgeving rond beroepsgeheim en medisch geheim moest de politie later afzien van deze taak. De samenwerking tussen Brandweer en Rode Kruis in verband met de 900, later 100 bleef verder duren. Zeker betreffende de opleiding Helper passeerde een ganse generatie brandweermannen langs het Rode Kruis. Verbindingspersoon tussen Rode Kruis Hamme en de 900, bevoegdheid van de Brandweer, was Germaine Fonteyn.

1968 - Rode Kruis-Hamme koopt eerste ziekenwagen

Aankoop van de eerste ziekenwagen binnen de Rode Kruisafdeling Hamme, een tweedehandse 900 van het merk Volkswagen. De afdeling gebruikt deze wagen hoofdzakelijk op preventieve hulpposten en voor ziekenvervoer.

1972 - Rode Kruis van België wordt Belgische Rode Kruis

Het Rode Kruis van België krijgt een federale structuur en een andere benaming. Sinds het begin van de 20ste eeuw kent het Rode Kruis reeds een Provinciale indeling.
De provincies worden in 1972 ook opgesplitst in gewesten.

1978 - Oprichting Rode Kruis-Waasmunster

Oprichting van de Rode Kruisafdeling Waasmunster door Willy Strobbe, eerste voorzitter en Burgmeester van Waasmunster van 1982 -1994.

1982 - Reorganisatie van Jeugd Rode Kruis-Hamme tot jeugddienst van de afdeling

Reorganisatie van Jeugd Rode Kruis Hamme tot jeugddienst van de afdeling. Samenstelling van een animatorenploeg met negen personen. Twee leeftijdsgroepen: 10 tot 12 jarigen HELPERTJES. 13 tot 15 jarigen JUNIOR HELPERS. Invoering van wekelijkse activiteiten op zaterdagnamiddag. Dit zijn zowel Jeugd Rode Kruiscursussen rond Eerste Hulp als ontspannende activiteiten.

1988 - Jeugd Rode Kruis-Hamme gaat voor het eerst op kamp

Jeugd Rode Kruis Hamme gaat voor het eerst op kamp naar het Provinciaal domein Het Leen te Eeklo.

1989 - 125 jaar Rode Kruis-Hamme

Met heel wat officiële activiteiten viert de afdeling Hamme haar honderdvijfentwintig jarig bestaan.

1933 - Rode Kruis-Vlaanderen onderdeel van Internationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanbeweging

Sinds 1 juli 1993 maakt Rode Kruis – Vlaanderen via Het Belgische Rode Kruis deel uit van de Internationale Rode Kruis – en Rode Halvemaanbeweging.

1996 - Volledige herstructurering Rode Kruis-Hamme

Tussen 1996 en 1997 volgde een volledige herstructurering van de afdeling Hamme. Herschikking van het bestuur. Herstelbeleid in het algemeen belang van de afdeling en haar medewerkers. Strikt financieel beleid. Invoering van jaarplanning. Professionele aanpak van de fondsenwerving. Zowel op bestuurlijk als op operationeel vlak vormen de vrijwilligers hun afdeling om tot een goed draaiende K.M.O. Aankoop van nieuw en efficiënter materiaal, volgens een meerjarenplanning, voor de diensten is de volgende stap.

1997 - Rode Kruis-Hamme bekijkt dossier nieuwe huisvesting

Huisvesting, de afdeling Hamme beschikt over een eigen lokaal in eigendom aan het Marktplein. Het voormalige gezondheidscentrum dateerde van 1930 en grondige renovatie was noodzakelijk. Een bouwcommissie zou dit dossier van naderbij bekijken. Renovatie bleek niet eenvoudig en ook vrij duur, een andere oplossing dus.

1998

1998 - Rode Kruis schaft gewesten af en vervangt ze door regio's

De Rode Kruis gewesten zijn afgeschaft en vervangen door regio’s. De provincie Oost – Vlaanderen is nu opgesplitst in vier Regio’s. De voormalige gewesten III Waasland en IV Schelde – Dender – Durme vormen nu regio B Dendermonde – Sint – Niklaas. De Rode Kruisafdeling Hamme 7B715 maakt nu deel uit van deze regio.

1 maart 1998 - Hulpverleners dragen voor het eerst nieuwe werkpakken

Tijdens de hulppost van de carnavalstoet te Elversele dragen de hulpverleners voor het eerst hun nieuwe uniformen.
De aankoop van de uniformen ter waarde van 11056 euro was meteen ook de eerste grote aankoop van de nieuwe bestuursploeg maar noodzakelijk om werking en medewerkers te stimuleren.

11 juni 1998 - Rode Kruis-Hamme bekijkt mogelijke oplossing rond oude gezondheidscentrum op marktplein

Er komt een gesprek tussen de intendant van Rode Kruis – Vlaanderen, vertegenwoordigers van het bestuur en architect Jan Saeys, tevens Schepen van Openbare werken te Hamme, die deskundige uitleg gaf rond renovatie en kosten. Dat renovatie géén goede oplossing was wisten we al. Tijdens deze vergadering komt er een mogelijke oplossing naar voor. Deze is “het gebouw verkopen aan het Gemeentebestuur van Hamme, die dan in een andere locatie zou voorzien."

2 juli 1998 - Overleg rond verkoop Rode Kruisgebouw

Overleg op het kabinet van de Burgemeester. Gesprek rond een mogelijke verkoop van het Rode Kruislokaal aan het Gemeentebestuur van Hamme en een andere lokalisatie voor het Rode Kruis.

29 juli 1998 - Afdelingscomité krijgt info over mogelijke plannen huisvesting

Het bestuur van de afdeling krijgt de nodige informatie over de gesprekken te Brussel en de voorstellen van het Schepencollege, rond een mogelijke aankoop van het gebouw. De bestuursvergadering zet het licht op groen om de plannen verder uit te werken.

23 september 1998 - Gebouw Rode Kruis-Hamme geschat

Het schattingsverslag over het Rode Kruislokaal in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen van Hamme is klaar. Het oude lokaal aan het Marktplein is geschat voor een bedrag van 86 762 euro.

1999

Juli 1999 - Rode Kruis-Moerzeke ontbonden

Ontbinding van de afdeling Moerzeke. Het Provinciecomité wijst het werkgebied van de voormalige afdeling Moerzeke toe aan Rode Kruisafdeling Hamme. Uitleenpunt Moerzeke en Vriendenkring voor bloedgevers blijven verder bestaan.

 

15 december 1999 - Rode Kruis-Hamme gaat akkoord met voorontwerp verkoopscompromis

Op 15 april en 09 december 1999 werken Rode Kruis Hamme en het Schepencollege de plannen voor een verkoopcompromis verder uit. Op 15 december 1999 gaat het bestuur van de afdeling Hamme met het voorontwerp akkoord. “Het Gemeentebestuur van Hamme zal aan de Meulenbroekstraat een stuk grond ter beschikking stellen voor de bouw van een Rode Kruisdienstencentrum en zal hierbij ook de nodige financiële steun verlenen”.

2000

15 juni 2000 - Rode Kruis-Hamme en Gemeente Hamme sluiten verkoopscompromis gebouwen Marktplein

29 juni 2000 Afsluiten verkoopcompromis tussen het Gemeentebestuur van Hamme en het Rode Kruis. Het Rode Kruis verkoopt haar lokaal met conciërgewoning aan het Marktplein te Hamme aan het Gemeentebestuur van Hamme. Via recht van opstal krijgt de Rode Kruisafdeling Hamme de beschikking over een perceel grond van 1259,97 m2 aan de Meulenbroekstraat te 9220 Hamme. Aan dit recht van opstal is een renteloze lening verbonden van 74 368 euro terug te betalen over dertig jaar met een jaarlijks bedrag van 2478,9 euro en een éénmalige financiële toelage van 49 578,70 euro. Met deze bedragen en het bedrag van de verkoop was bouwen mogelijk zonder de afdelingswerking in gevaar te brengen.

14 september 2000 - Rode Kruis-Hamme verkoopt gebouwen te Moerzeke

 

14 september 2000 bestuursvergadering. Na de ontbinding van de afdeling Moerzeke was afdeling Hamme ook eigenaar geworden van het lokaal aan het Koningsplein 1 te Moerzeke. Tijdens deze vergadering beslist het bestuur het gebouw te verkopen aan de Sociale Bouwmaatschappij “De Zonnige Woonst”. 21 december 2000 bestuursvergadering. Volgende beslissingen worden genomen: Bouwen van een dienstencentrum mag de afdelingswerking niet in gevaar brengen. Het bestuur geeft géén financiële strop door aan de volgende generatie. De financiële middelen om dit dienstencentrum te bouwen zijn middelen die de afdeling verkreeg uit onderhandelingen met het Gemeentebestuur. Het Rode Kruisdienstencentrum moet een functioneel gebouw zijn ten behoeve van de afdelingsdiensten. Het is een gebouw van Hamme, voor Hamme en door Hamme.

2001 - Rode Kruis-Hamme rond bouwdossier af

25 januari 2001 Bouwcommissie: Bestuur, specialisten uit de afdeling rond bouwwerken en architect zitten samen om de noden en mogelijkheden te bespreken. Hieruit volgt een plan en kostenraming.
19 maart 2001 verkoop van het Rode Kruislokaal te Moerzeke voor een bedrag van 30 986 euro. Van dit bedrag gaat de helft naar de afdeling Hamme 15 493 euro, het overige deel gaat naar de hoofdzetel.
10 april 2001 bestuursvergadering. Was alles aanvankelijk vlot verlopen rond het bouwdossier stellen we hier als bestuur het volgende vast: De samenwerking met het Gemeentebestuur verloopt vlot en efficiënt. Op de Rode Kruishoofdzetel beginnen mensen aan de afdeling te twijfelen, de intendant wil allerlei dingen wijzigen. Het gebouw moet kleiner dit moet anders dat moet zus en zo. Rode Kruis Hamme zegt NEEN en blijft bij de plannen en raming van 25 januari 2001.
24 september 2001 bouwvergadering. Na gesprekken met de aannemer, de architect , de intendant enkele bestuursleden en wat telefoons naar Gent en Brussel werkt de hoofdzetel terug mee.

24 november 2001 - Eerste steenlegging Rode Kruisdienstencentrum Meulenbroekstraat

 

24 november 2001. Burgemeester Paul Van de Casteele legt de eerste steen van het Rode Kruisdienstencentrum. De werken kunnen nu pas goed van start gaan, binnen de afdeling zijn we een tijd zoet met de opvolging van de werken.

2002 - Officiële opening nieuw Rode Kruisdienstencentrum afdeling Hamme

De afdelingswerking verloopt vlot en heeft een normaal verloop, daarnaast zijn er de wekelijkse werfvergaderingen en de terugkoppeling naar de bouwcommissie en de bestuursvergadering. 13 september 2002 een mijlpaal in de geschiedenis van de afdeling. Opening van het nieuwe Rode Kruisdienstencentrum van de afdeling Hamme. Totale kostprijs 272 682, 87 euro. De afdeling Hamme neemt op hetzelfde moment ook een nieuwe ziekenwagen in gebruik. 14 en 15 september open – deurweekend.

2003 - Rode Kruis-Hamme monitort financiën via een jaarlijkse balans en begroting

Gaat de afdeling haar strikt financieel beleid wijzigen? Neen, integendeel. Een begroting in oktober op vraag van Rode Kruis – Vlaanderen, komt er niet. Er komt jaarlijks een financieel plan op basis van de balans (inkomsten / uitgaven) van het voorbije jaar in januari en hieraan koppelen we de afdelingsbegroting. Zo is het mogelijk een heel realistische begroting op te stellen. Hierbij houden we op hetzelfde moment rekening met de noden van de diensten en de mogelijkheden van de afdeling.

2007 - Rode Kruis-Hamme kiest voor bouw nieuw veleugel voor Jeugd Rode Kruis

16 april 2007 Afdelingsraad. De dienst Jeugd Rode Kruis is op zoek naar extra bergruimte. Gelet op de explosieve groei van hun werking en activiteiten is dit noodzakelijk ook. De leiding wist een oude containerklas staan, een tuinhuis was ook goed. Toch ging het afdelingscomité niet in op hun vraag. Na consultatie van architect Jan Saeys en een voorontwerp, koos het bestuur voor een meer duurzame oplossing. Uitbreiding van het gebouw met een nieuwe vleugel. Begin 2008 gaat de gemeente Hamme, eigenaar van de grond ook akkoord. 9 april 2008 provinciecomitébespreking van het uitbreidingsdossier met de provincievoorzitter. 10 april 2008bespreking van het uitbreidingdossier op het directiecomité te Mechelen. De toelating was ’s avonds al geweten in Hamme. Deze efficiënte manier van werken geeft de afdelingsmedewerkers de nodige motivatie en laat toe snel en concreet te werken. En dit mag je van de hoofdzetel ook verwachten.

2008

1 maart 2008 - Rode Kruis-Hamme neemt een nieuw polyvalent voertuig in gebruik

De afdeling Hamme neemt een nieuw polyvalent voertuig in gebruik. De fort mini – bus met een kostprijs van 21 000 euro zal beschikbaar zijn voor alle diensten. Achteraan in de wagen kan de hulpdienst drie afgesloten rolcontainers met materiaal voor hulpposten en een tent verankeren.

December 2008 - Oprichting van de Flanders Red Cross Pipe Band binnen afdeling Hamme

Oprichting van de Flanders Red Cross Pipe Band binnen de afdeling Hamme. De werkgroep Internationale samenwerking Oost – Vlaanderen organiseren hun wandeltocht naar het Glazen huis te Leuven in 2007. Enkele geëngageerde doedelzakspelers bieden hun diensten aan om de wandelaars op te wachten met gepaste muziek. Toffe reacties bleven niet uit, ook op het bedankingsfeest voor de wandelaars te Beveren kwam er positieve commentaar. Dit gaf aanleiding om iets positiefs te organiseren. Maar waar oefenen en materiaal plaatsen? Begin maart gaf het bestuur van de afdeling Hamme de toelating om het Rode Kruis dienstencentrum te gebruiken als er géén afdelingsactiviteiten zijn. Voorwaarde was wel dat de pipe band moest verbonden zijn met het Rode Kruis en zelf voor haar financiële middelen kan in staan. Dit, op basis van sponsoring en optredens.

2009

2009 - Rode Kruis-Hamme voert een beleidsplan in

Invoering van het beleidsplan. Voor de bestuursperiode 2009 – 2012 werkt de afdeling voor het eerst met een beleidsplan. Hierin omschrijven we de werking voor de komende vier jaar. Waar willen we met de afdelingsmedewerkers naar toe? Wat willen we realiseren? Hoe gaan we dit bereiken? “Jongerenwerking” deze komt er voor het eerst en over de diensten heen. Op deze manier geven we jonge mensen de mogelijkheid zich beter thuis te voelen in de afdeling maar ook krijgen ze de kans verantwoordelijkheid te nemen. Een succesverhaal.

2009 - Rode Kruis-Hamme bouwt extra vleugel aan dienstencentrum

Uitbreiding van het Rode Kruisdienstencentrum met extra vleugel van 85 m2. Bouwden we in 2002 te klein? Neen. Niemand kon voorzien dat we onze werking zo zouden kunnen uitbreiden, verruimen met nieuwe diensten en initiatieven. Het nieuwe gebouw was daar niet vreemd aan. Twee voorbeelden er kwamen meer bloedgevers langs, de bloedafname met kinderopvang speelt zeker mee. Bij Jeugd Rode Kruis kwam er bijna een verdubbeling van het aantal leden van 40 deelnemers naar 90 nu. Een aangepaste ruimte en extra berging waren dus noodzakelijk. Kostenplaatje 81 412,60 euro. Voor dit jeugdproject konden we op een toelage van 20 000 euro van de Vlaamse Gemeenschap rekenen.

27 juni 2009 - Keukenploeg van Jeugd Rode Kruis-Hamme wint wedstrijd "Koken op Kamp"

De Jeugd Rode Kruiskeukenploeg wint de wedstrijd voor keukenploegen te Eeklo. Een organisatie van Jeugdwerknet, met het gerecht “ Kip met Witloof d’ Annelyse”. Dit bezorgde Jeugd Rode Kruis op haar kamp te Merelbeke een gratis barbecue voor 75 personen en een extra vrije dag voor de keukenploeg

2010

20 februari 2010 - Rode Kruis-Hamme opent nieuwe velugel Rode Kruisgebouw

20 februari 2010 Opening van de nieuwe vleugel van het Rode Kruisgebouw door Burgemeester Paul Van De Casteele. Meteen is het plaatsgebrek voor Jeugd Rode Kruis opgelost en is er een kindvriendelijke locatie voor de kinderopvang tijdens de bloedafname.

2 oktober 2010 - Hamme wordt "Hartveilige" gemeente

 

2 oktober 2010 Hamme “Hartveilige” gemeente. Door de plaatsing van een defibrillator in de inkomhal van Sporthal Meulenbroek en het Cultureel Centrum Jan Tervaert neemt de gemeente deel aan het project. Een samenwerking tussen het Gemeentebestuur en de Rode Kruisafdeling. De gemeente Hamme plaatst de toestellen, de Rode Kruisafdeling geeft de opleidingen. Momenteel volgden reeds 582 personen de opleiding, waaronder alle medewerkers van de politiezone Hamme – Waasmunster. Inmiddels zijn er A.E.D. toestellen aan het Cultureel Centrum/Sporthal, Zwembad en Politiebureau. Ook Brandweer en Rode Kruis beschikken over deze toestellen.

2012 - Rode Kruis-Hamme neemt interventiefietsen in gebruik

De afdeling neemt interventiefietsen in gebruik. Op verschillende hulpposten is een fietsploeg aanwezig. De ziekenwagen of mini – bus zijn gekende transportmiddelen binnen de afdeling. Toch zijn deze voertuigen niet steeds het meest geschikt om een snelle interventie mogelijk te maken, bij sommige evenementen.

2014 - 150 jaar Rode Kruis-Hamme

25 januari 2014. Opening van het jubileumjaar “ honderdvijftig jaar Rode Kruisafdeling Hamme” met een academische zitting in cultureel centrum Jan Tervaert voor de autoriteiten op de verschillende bestuurlijke vlakken in de Gemeente, de Provincie, Vlaanderen en België, vertegenwoordigers van de hulpdiensten. De Rode Kruismedewerkers van de afdeling van de Provincie van de Hoofdzetel, sponsors, genodigden en oud – medewerkers.