Verduidelijking fondsenwerving

Aan de inwoners van Rode Kruisafdeling Hamme (Groot – Hamme en Elversele).

Mevrouw, Meneer,

Op regelmatige basis stellen we vast dat er in onze afdeling jobstudenten van deur tot deur gaan.

Hierbij proberen ze zoveel mogelijk “bestendige opdrachten” af te sluiten. Deze jobstudenten hebben niks met Rode Kruis – Hamme te maken, ze dragen wel Rode Kruishesjes.  De inkomsten van deze bestendige opdrachten gaan rechtstreeks naar projecten van de hoofdzetel in Mechelen. Zoals aangepaste vakanties, internationale samenwerking enz….   Dus “niet” naar afdeling Hamme!

Idem met de call centers die inwoners van de afdeling opbellen om “bestendige opdrachten” af te sluiten. Ook deze inkomsten gaan rechtstreeks naar de hoofdzetel in Mechelen. Al deze acties hebben overigens niks met de watersnood te maken.

 

Rode Kruis – Hamme voert twee acties per jaar uit, deze zijn: De stickerverkoop, eind april en de Lokale steunactie in oktober. De inkomsten uit deze acties worden integraal gebruikt voor de werking van Rode Kruisafdeling Hamme en gaan dus volledig terug naar de plaatselijke bevolking. 

Rode Kruis – Hamme zal overigens nooit vragen “bestendige opdrachten” af te sluiten!

 

Dirk Van Beem

Voorzitter Rode Kruis - Hamme