Flanders Red Cross Pipe Band

Flanders Red Cross Pipe Band is een uniek gegeven in Vlaanderen, België, Europa en misschien zelfs de wereld. We zijn waarschijnlijk de enige doedelzakband die zich associeert met het Rode Kruis. Als band leveren we geen medische of humanitaire hulp, maar bieden we ondersteuning via een muzikale toets in het geheel. De band voelt zich erg verbonden met het Rode Kruis in Vlaanderen en haar afdelingen. Daarom zet de band zich ook vrijwillig in om activiteiten zoals de Rode Kruis diploma-uitreikingen, de "Fiesta" en het "Bloedfeest" in Oostende, te ondersteunen.

Op muzikaal vlak heeft de band het volgende doel gesteld:
"Streven naar beter, zowel als groep als individueel".


Opleiding van beginnende muzikanten wordt verzekerd door een gestructureerde cursus. Waar nodig, en voor de bijscholing van ervaren leden, wordt er regelmatig beroep gedaan op externe lesgevers. Zo streven we naar progressie bij iedereen.