Hulp bij rampen

Hulp verlenen bij rampen is voor ons een basisopdracht. We hebben veel ervaring op dat vlak. Geen toeval dus dat de overheid ons officieel heeft aangeduid als zijn enige en preferentiële partner hiervoor. Wij maken deel uit van de algemene nood- en interventieplanning van de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening. Bij een ramp nemen we drie belangrijke taken op ons: medische hulpverlening, vervoer van gewonden en psychosociale ondersteuning.

In het verldeden hielpen onze vrijwilligers reeds bij de overstromingen in Hamme en Moerzeke (1906 en 1928), bij beide wereldoorlogen en, iets recenter, bij de treinramp in Wetteren en de aanslagen in Brussel.

Medische hulpverlening

Bij een ramp beschikken de gewone hulpdiensten niet altijd over voldoende middelen. Onze SIT’s (Snel Interventie Team) springen hen meteen bij. Ze brengen alle materiaal mee om snel een medische post op te bouwen: opblaasbare tenten, verlichting, draagberries, medisch materiaal en spoedmedicatie. Onder leiding van artsen en verpleegkundigen bieden we gewonden de eerste zorgen. Zo blijft hun toestand minstens stabiel tijdens of in afwachting van hun overbrenging naar het ziekenhuis.

Vervoer van gewonden

Bij een rampsituatie met veel getroffenen komt het erop aan om zo snel mogelijk de nodige zorgen te verstrekken aan zo veel mogelijk mensen. Wij organiseren het vervoer van gewonden. We registreren alles nauwkeurig. Op elk moment weten wij exact waar alle ziekenwagens zich bevinden en welke gewonden naar waar zijn gebracht.

Psychosociale ondersteuning

Mensen die getroffen zijn door een schokkende gebeurtenis hebben nood aan psychosociale opvang. Bijvoorbeeld bij een brand in een appartementsgebouw, een ongeval op jeugdkamp … Wij bieden hulp aan iedereen: gewonden, niet-gewonden, ongeruste familieleden en betrokken hulpverleners.

Indien nodig ontvangen we in een lokaal onthaalcentrum de getroffenen van een ramp op. We zorgen voor informatie en proberen hun naasten terug te vinden. In ons callcenter kunnen ongeruste verwanten terecht voor informatie over hun familie of vrienden. En in de ziekenhuizen informeren en ondersteunen we de gewonden en hun verwanten. Ook bij de identificatie van overleden slachtoffers zorgen we voor ondersteuning. We bieden aangepaste begeleiding aan de familieleden.

 

De alarmering van de Hulpdienst en van de Dringende Sociale Interventie gebeurt via het eenvormig oproepnummer 105 of door de overheid.

Gerelateerde activiteiten