ኣብ እዋን ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝጠፍአ ደሃይ

መዛግብቲ ዓለም-ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል (ICRC)፡ ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝወሃበሉ ዝነበረ ግዜ ብ ICRC ዝተኣከቡ`ሞ ንግዳያት ኲናት ዝምልከቱ ውህሉላት ሓበሬታታት ዝሓዙ ማዕከናት እዮም።

 • ንቐዳማይ ኲናት ዓለም ብዝምልከት፡ እቶም ንውልቀ-ሰባት ዝምልከቱ መዛግብቲ ናይ ICRC ብዲጂታዊ መልክዕ ተዳልዮም ስለዝርከቡ፡ ብቐጥታ ኣብ`ዚ ዚስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ምፍታሾም ዝከኣል እዩ፦ http://grandeguerre.icrc.org (ብቛንቋ እንግሊዝ)/
  https://grandeguerre.icrc.org/fr/ (ብቛንቋ ፈረንሳ)።
 • ብዛዕባ ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም ዝተኣስረ ዝዀነ ይኹን ውልቀ-ሰብ (ወተሃደር ዝነበረ ይኹን በርጌስ) ተጣይቑ እንተሃሊኹም፡ ንሕቶኹም/ጠለብኩም ኣብ`ዚ (ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መኽፈቲ መስመር፤ ከምኡ`ውን ብኻልኦት ቋንቋታት ክርከብ ይከኣል፣ ንኣብነት ብ ቋንቋ ፈረንሳዓረብኛ ን) ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.