ኣብ እዋን ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝጠፍአ ደሃይ

መዛግብቲ ዓለም-ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል (ICRC)፡ ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝወሃበሉ ዝነበረ ግዜ ብ ICRC ዝተኣከቡ`ሞ ንግዳያት ኲናት ዝምልከቱ ውህሉላት ሓበሬታታት ዝሓዙ ማዕከናት እዮም።

  • ንቐዳማይ ኲናት ዓለም ብዝምልከት፡ እቶም ንውልቀ-ሰባት ዝምልከቱ መዛግብቲ ናይ ICRC ብዲጂታዊ መልክዕ ተዳልዮም ስለዝርከቡ፡ ብቐጥታ ኣብ`ዚ ዚስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ምፍታሾም ዝከኣል እዩ፦ http://grandeguerre.icrc.org (ብቛንቋ እንግሊዝ)/
    https://grandeguerre.icrc.org/fr/ (ብቛንቋ ፈረንሳ)።
  • ብዛዕባ ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም ዝተኣስረ ዝዀነ ይኹን ውልቀ-ሰብ (ወተሃደር ዝነበረ ይኹን በርጌስ) ተጣይቑ እንተሃሊኹም፡ ንሕቶኹም/ጠለብኩም ኣብ`ዚ (ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መኽፈቲ መስመር፤ ከምኡ`ውን ብኻልኦት ቋንቋታት ክርከብ ይከኣል፣ ንኣብነት ብ ቋንቋ ፈረንሳዓረብኛ ን) ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
×

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The CEBaP website uses cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookies policy.