Regiocomité

Het Regiocomité is een beleidsorgaan binnen het provinciaal niveau.  Het wordt geleid door de regiovoorzitter en bestaat uit de afdelingsvoorzitters en de vaste vertegenwoordigers van de disciplines waartoe de kerntaken van de afdelingen behoren.  De Regiocomités bespreken materies van regionaal beleid binnen het kader dat afgesproken werd op het provinciaal niveau.

De provincie West-Vlaanderen heeft 44 afdelingen, die werden opgedeeld in de regio Noord-West-Vlaanderen, regio Zuid-West-Vlaanderen en de regio Westhoek.

 

 

 

Ludo Lauwers
waarnemend regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be

 

 

Dominique Beernaert
regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be

 


 


 
Marijke Dedecker
waarnemend regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be

 

5

Snel Inzetbare Teams zijn standby

250

Plaatsen in ons opleidingscentrum

500

Veldbedden en dekens in geval van nood