Regiocomité

Het Regiocomité is een beleidsorgaan binnen het provinciaal niveau.  Het wordt geleid door de regiovoorzitter en bestaat uit de afdelingsvoorzitters en de vaste vertegenwoordigers van de disciplines waartoe de kerntaken van de afdelingen behoren.  De Regiocomités bespreken materies van regionaal beleid binnen het kader dat afgesproken werd op het provinciaal niveau.

De provincie West-Vlaanderen heeft 40 afdelingen, die werden opgedeeld in de regio Noord-West-Vlaanderen, regio Zuid-West-Vlaanderen, regio Midwest en de regio Westhoek.

Joseline Deckmyn
regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be

Axel Daenekindt
regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be

Maarten Buyse
regiovoorzitter Midwest
voorzitter@regio-midwest.rodekruis.be 
In deze taak wordt hij bijgestaan door ondervoorzitters Marijke Dedecker en Rik Vansteenkiste (ondervoorzitter@regio-midwest-rodekruis.be)  

Inge D'Haese
regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be