Provinciale Zetel

De provinciale zetel West-Vlaanderen is gevestigd in Brugge. Een team beroepskrachten ondersteunt de provinciedisciplines en de afdelingen. Dit team bestaat uit een provinciemanager, een provinciaal coördinator hulpverlening, twee afdelingsondersteuners, een administratief medewerker, een boekhouder en een onderhoudsverantwoordelijke.

Algemeen contact: 050 45 90 00 - westvlaanderen@rodekruis.be          

Koen Seynaeve (Provinciemanager)
koen.seynaeve@rodekruis.be   - 050 45 90 05

Beleidswerking (opvolging vergaderingen Provincieraad, Provinciecomité, Provinciale vergadering) 
Beheer en opvolging van de provinciale financiën 
Aansturen personeel provinciale zetel 
Organisatie Symposium Medisch Rampenmanagement 
Pleisteractie: provinciale verkoop 
Aanspreekpunt PR & Werving en Internationale Samenwerking

Geert Deruyttere (Provinciaal Coördinator Hulpverlening)
geert.deruyttere@rodekruis.be   - 050 45 90 07

Hulpdienst (opvolging vragen, organisatie preventieve diensten en rampenwerking) 
Dienst Sociale Interventie (opvolging vragen, organisatie en opvolging vrijwilligerswerking)
Organisatie Symposium Medisch Rampenmanagement

Annelies Blomme (Regio- en afdelingsondersteuner)
annelies.blomme@rodekruis.be   - 050 45 90 03

Permanentie en onthaal 
Opvolging afdelingen (aanspreekpunt algemene afdelingsvragen) 
Opvolging regio's (organisatie regiocomités, structureel overleg met regiovoorzitters)
Aanspreekpunt Sociale hulpverlening en zorgbib

Iris De Corte (Regio- en afdelingsondersteuner)
Iris.DeCorte@rodekruis.be   - 050 45 90 04

Permanentie en onthaal 
Opvolging afdelingen (aanspreekpunt algemene afdelingsvragen) 
Opvolging regio's (organisatie regiocomités, structureel overleg met regiovoorzitters)
Aanspreekpunt voor CRM (vragen, ingave, validatie, deregistraties, mutaties)

Sarah Belemans (Afdelingsboekhouder)
sarah.belemans@rodekruis.be 

Boekhouding Provinciale Zetel
Ondersteuning financieel beheer van de afdelingen 

Ann Vanoverbeke (Administratief medewerker)
ann.vanoverbeke@rodekruis.be    - 050 45 90 02 

Permanentie en onthaal
Aanspreekpunt Vorming, bedrijfseerstehulp en Jeugd Rode Kruis 
ACT
Administratieve ondersteuning Hulpdienst
Beheer websites
Beheer vergaderzalen

Murielle Degroote (Verantwoordelijke onderhoud)

Onderhoud provinciale zetel
Vergaderzalen klaarzetten (drank/meubilair) en opruimen