Provinciale Zetel


De provinciale zetel West-Vlaanderen (PZWV), met vestingsplaats te Brugge, is een operationeel echelon waar een team beroepskrachten, naast de administratieve ondersteuning van de Provincieraad, Provinciecomité en de Regiocomités ook instaan voor de logistieke en infrastructurele noden van de provinciedisciplines en van de afdelingen.

Dit team bestaat uit een provinciemanager, een provinciaal coördinator hulpverlening, 4 medewerkers, een boekhouder en een onderhoudsverantwoordelijke.

 
Koen Seynaeve (provinciemanager)

050 45 90 00 - koen.seynaeve@rodekruis.be  

 •  Ondersteuning van de provincie en provincievoorzitter
 •  Sturing van de bezoldigde medewerkers in de Provinciale Zetel
 •  Exploitatie en het beheer van de provinciale infrastructuur
 •  Contactpersoon in de administratieve aangelegenheden voor de provincie

  

Geert Deruyttere (provinciaal coördinator hulpverlening)

050 45 90 07 - geert.deruyttere@rodekruis.be

 • specifieke ondersteuning van de disciplines HDI en DSI
 • opleiding Hulpdienst - ambulanciers
 • rampenplanning inzetbare middelen
 • risicoanalyse bij massamanifestaties

 

Ellen Acx (medewerker PZWV)


050 45 90 04 - ellen.acx@rodekruis.be

 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • specifieke ondersteuning van de disciplines Vorming en Jeugd Rode Kruis
 • reservatie les- en vergaderlokalen PZWV               

 

Annelies Blomme (medewerker PZWV)


050 45 90 03 - annelies.blomme@rodekruis.be

 • regio-ondersteuner
 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen

 

Marc Leutem (medewerker PZWV)


050 45 90 01 - marc.leutem@rodekruis.be

 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • opvolging vrijwilligersregistratie, benoemingen, aanstellingen en vereremerkingen
 • opvolging financiële verrichtingen

 

Bjorn Bouvry (medewerker PZWV)

050 45 90 02 - bjorn.bouvry@rodekruis.be

 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • specifieke ondersteuning van de disciplines Internationale Samenwerking, Sociale Hulpverlening, Zorgbib en Communicatie & Werving

 • uitlenen van materialen

 • ICT-ondersteuning voor lokale afdelingen

 • logistieke ondersteuning in de PZWV

 

Murielle Degroote (onderhoudsverantwoordelijke) 

 • algemeen onderhoud infrastructuur PZWV

 

Rik Van Den Brandt (boekhouder)

rik.vandenbrandt@rodekruis.be

 • boekhouding Provinciale Zetel
 • ondersteuning afdelingen
5

Snel Inzetbare Teams zijn standby

250

Plaatsen in ons opleidingscentrum

500

Veldbedden en dekens in geval van nood