Provinciale Zetel

Provinciale Zetel
De provinciale zetel West-Vlaanderen (PZWV), met vestingsplaats te Brugge, is een operationeel echelon waar een team beroepskrachten, naast de administratieve ondersteuning van de Provincieraad, Provinciecomité en de Regiocomités ook instaan voor de logistieke en infrastructurele noden van de provinciedisciplines en van de afdelingen.

Dit team bestaat uit een provinciemanager, een provinciaal coördinator hulpverlening, 4 medewerkers, een boekhouder en een onderhoudsverantwoordelijke.

Erwin Vande Capelle (provinciemanager)


                        

050 45 90 00 - erwin.vandecapelle@rodekruis.be

 • organisatie- en beleidsadvies aan voorzitters en verantwoordelijken
 • verantwoordelijk voor het personeel van de PZWV
 • exploitatie en beheer van de PZWV
 • aankoopverantwoordelijke

 

Geert Deruyttere (provinciaal coördinator hulpverlening)


050 45 90 07 - geert.deruyttere@rodekruis.be

 • specifieke ondersteuning van de disciplines HDI en DSI
 • opleiding Hulpdienst - ambulanciers
 • rampenplanning inzetbare middelen
 • risicoanalyse bij massamanifestaties

 

Ellen Acx (medewerker PZWV)


050 45 90 04 - ellen.acx@rodekruis.be

 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • specifieke ondersteuning van de disciplines Vorming en Jeugd Rode Kruis
 • reservatie les- en vergaderlokalen PZWV       


         

Annelies Blomme (medewerker PZWV)


050 45 90 03 - annelies.blomme@rodekruis.be

 • regio-ondersteuner
 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • specifieke ondersteuning van de disciplines Interventie (Hulpdienst/ Dringende Sociale Intervenetie) en Communicatie en Werving
 • webmaster

 

Marc Leutem (medewerker PZWV)


050 45 90 01 - marc.leutem@rodekruis.be

 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • opvolging vrijwilligersregistratie, benoemingen, aanstellingen en vereremerkingen
 • opvolging financiële verrichtingen

 

Folkwin Vandenbraembussche (medewerker PZWV)

 

050 45 90 02 -  folkwin.vandenbraembussche@rodekruis.be

 • algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • specifieke ondersteuning van de disciplines Internationale samenwerking en Sociale Hulpverelning
 • logistieke ondersteuning 

 

Murielle Degroote (onderhoudsverantwoordelijke) 

 • algemeen onderhoud infrastructuur PZWV 
5

Snel Inzetbare Teams zijn standby

250

Plaatsen in ons opleidingscentrum

500

Veldbedden en dekens in geval van nood