Provinciale Zetel


De provinciale zetel West-Vlaanderen (PZWV), met vestingsplaats te Brugge, is een operationeel echelon waar een team beroepskrachten, naast de administratieve ondersteuning van de Provincieraad, Provinciecomité en de Regiocomités ook instaan voor de logistieke en infrastructurele noden van de provinciedisciplines en van de afdelingen.

Dit team bestaat uit een provinciemanager, een provinciaal coördinator hulpverlening, een afdelingsonderseuner, 2 medewerkers, een boekhouder en een onderhoudsverantwoordelijke.

Koen Seynaeve (provinciemanager)

050 45 90 00 - koen.seynaeve@rodekruis.be  

 •  Ondersteuning van de provincie en provincievoorzitter
 •  Beleidsondersteuning aan (onder)voorzitters afdelingen en regio's
 •  Sturing van de bezoldigde medewerkers in de Provinciale Zetel
 •  Beheer van de provinciale infrastructuur en financiën

  

Geert Deruyttere (provinciaal coördinator hulpverlening)

050 45 90 07 - geert.deruyttere@rodekruis.be

 • Specifieke ondersteuning van de disciplines HDI en DSI
 • Opleiding Hulpdienst - ambulanciers
 • Rampenplanning inzetbare middelen
 • Risicoanalyse bij massamanifestaties

 

Annelies Blomme (Regio- en afdelingsondersteuner)

 

050 45 90 03 - annelies.blomme@rodekruis.be

 •  Beleidsondersteuning aan (onder)voorzitters afdelingen en regio's
 • Algemeen advies aan vrijwilligers en externen

Ellen Acx (administratief medewerker PZWV)


050 45 90 04 - ellen.acx@rodekruis.be

 • Algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • Specifieke ondersteuning van de disciplines Vorming en Jeugd Rode Kruis

 • Reservatie les- en vergaderlokalen PZWV               

 

Marc Leutem (administratief medewerker PZWV)


050 45 90 01 - marc.leutem@rodekruis.be

 • Algemeen advies aan vrijwilligers en externen
 • Opvolging vrijwilligersregistratie, benoemingen, aanstellingen en vereremerkingen
 • Opvolging financiële verrichtingen

 

Murielle Degroote (onderhoudsverantwoordelijke) 

 • Algemeen onderhoud infrastructuur PZWV

 

Rik Van Den Brandt (boekhouder)

rik.vandenbrandt@rodekruis.be

 • Boekhouding Provinciale Zetel
 • Ondersteuning financieel beheer van de afdelingen
×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.