Provinciale entiteit

De Provinciale Zetel West-Vlaanderen is de thuisbasis van meer dan 200 Rode Kruisvrijwilligers die er voor opteerden om de provincie als hoofdentiteit te kiezen.

Naast de vele vrijwilligers met een leidinggevende functie (provincieverantwoordelijke, regiovoorzitter, teamlid,...) of een administratieve opdracht (regiosecretaris, financieel deskundige,...) zijn er ook een aantal die opteren voor het echte veldwerk in de verschillende disciplines:

Hulpdienst

Steun aan lokale afdelingen voor hulpverlening bij grootschalige activiteiten of massamanifestaties.
Zij staan ook in voor de operationaliteit van de snel inzetbare middelen in het kader van van Nood-en interventieplan.

Dringende Sociale Interventie

Zorg voor de psychosociale opvang van slachtoffers en/of hun familie en aanverwanten.

Vorming

Organisatie van eerstehulpopleidingen waarbij de eerstehulptechnieken, veiligheid en zelfredzaamheid aan de bevolking, bedrijven en organisaties worden uiteengezet.

Begeleiding van nieuwe lesgevers en simulanten.

Jeugd Rode Kruis

Hulp aan afdelingen bij het opstarten van nieuwe kernen en achter voor de begeleiding van die kernen.

Internationale Samenwerking

Promotie van de internationale samenwerking waarvoor didactisch materiaal beschikbaar is.

Sociale Hulpverlening

Steun bij verschillende sociale activiteiten zoals aangepaste vakanties, vakantiekampen, thuis in mijn tehuis, spring eens binnen, brugfiguren,...

Communicatie en Werving

Presentatie van de RK-werking  in de media op een gepaste wijze en stimulatie van de initiatieven voor vrijwilligers en fondsenwerving.