Provinciale entiteit

De Provinciale Zetel West-Vlaanderen is de thuisbasis van meer dan 200 Rode Kruisvrijwilligers die er voor opteerden om de provincie als hoofdentiteit te kiezen.

Naast de vele vrijwilligers met een leidinggevende functie (provincievoorzitter, regiovoorzitter, teamlid,...) of een administratieve opdracht (regiosecretaris, financieel deskundige,...) zijn er ook een aantal die opteren voor het echte veldwerk in de verschillende disciplines:

Dringende Sociale Interventie: zorg voor de psychosociale opvang van slachtoffers en/of hun familie en aanverwanten.

Hulpdienst:  samen met de lokale Rode Kruis afdelingen staan ze in voor preventieve hulpverlening bij grootschalige activiteiten of massamanifestaties. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de operationaliteit van de snel inzetbare middelen in het kader van het Nood-en interventieplan.

Internationale Samenwerking: promotie van de internationale samenwerking.

Jeugd Rode Kruis: hulp aan afdelingen bij het opstarten van nieuwe kernen en begeleiding van de bestaande kernen.

PR en Werving: presentatie van de RK-werking in de media en het stimuleren van initiatieven voor vrijwilligers en fondsenwerving.

Sociale Hulpverlening: steun bij verschillende sociale activiteiten zoals WOW vakanties, brugfiguren, zorgbib, ...

Vorming: organisatie en ondersteuning van eerstehulpopleidingen waarbij de eerstehulptechnieken, veiligheid en zelfredzaamheid aan de bevolking en organisaties worden uiteengezet. Begeleiding van nieuwe lesgevers en simulanten.