Provincieraad

De Provincieraad bestaat uit de provincievoorzitter, de regiovoorzitters en de provinciemanager. Deze voert het dagelijks bestuur van de provincie en ziet toe op de uitvoering  van de reglementen en richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen in de provincie. De raad komt bijna maandelijks samen.

  Leden provincieraad:

Kaat Debaveye - provincievoorzitter
voorzitter@provincie-wvl.rodekruis.be 

Joseline Deckmyn - Regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be 

Axel Daenekindt - regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be 

Maarten Buyse - regiovoorzitter Midwest
voorzitter@regio-midwest.rodekruis.be 

Inge D'Haese - regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen 
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be 

Leden met raadgevende stem:

Koen Seynaeve - provinciemanager
koen.seynaeve@rodekruis.be