Provincieraad

De Provincieraad bestaat uit de provincievoorzitter, de regiovoorzitters en de provinciemanager. Deze voert het dagelijks bestuur van de provincie en ziet toe op de uitvoering  van de reglementen en richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen in de provincie. De raad komt bijna maandelijks samen.

De regiovoorzitters worden ondersteund door de regio-ondervoorzitters.