Jeugd Rode Kruis

Jeugd Rode Kruis heeft als doel de Rodekruisgedachte te verspreiden onder kinderen en jongeren. Dit wordt vooral gedaan door de lokale afdelingen met ondersteuning van de provincie.

De jeugdkern wordt gevormd door een afdelingsverantwoordelijke Jeugd en, indien nodig, maximum 2 adjunct-afdelingsverantwoordelijken Jeugd en jeugdleiders. Een afdeling kan ook een aantal gelegenheidsmedewerkers hebben.

Uiteraard heeft Jeugd Rode Kruis nog heel veel andere zaken te bieden. Nuttige informatie zoals opleidingen, lespakketten, activiteiten,... kan je  vinden op www.jeugdrodekruis.be .

Binnen een afdeling kan een lokale jeugdkern worden opgericht onder 3 verschillende vormen.

JRK Light: de jeugddienst

Jeugdkernen organiseren eerstehulpinitiaties en -cursussen of (tijdelijke) projecten. Het aanbod van de activiteiten verschilt naargelang de lokale noden en mogelijkheden van de kern. De jeugdkernen organiseren activiteiten voor scholen en jeugdverenigingen op hun vraag (gesloten aanbod) of organiseren deze via een open aanbod op eigen initiatief. Er wordt doorgaans niet met vaste deelnemers gewerkt. Iedereen is welkom binnen de leeftijdsgrenzen bepaald door de lokale werking (min. 6 jaar, max. 18 jaar; de leeftijdsgrens kan lokaal en eventueel per activiteit bepaald worden).

JRK Plus: de open jeugdbeweging

Jeugdkernen organiseren op regelmatige basis activiteiten. De open werking benadrukt dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is binnen de leeftijdsgrenzen bepaald door de lokale werking (min. 6 jaar, max. 18 jaar). Er wordt doorgaans met vaste deelnemers gewerkt, al is iedereen op elke activiteit welkom. De Jeugdkernen leveren een inspanning om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bij de werking te betrekken.

JRK Full Option: de combinatie van open jeugdbeweging en jeugddienst

Jeugdkernen organiseren op regelmatige basis activiteiten. Daarnaast organiseren ze eerstehulpinititiaties en -cursussen, of (tijdelijke) projecten. De voorwaarden zijn identiek als die van JRK Plus.

Uiteraard biedt JRK nog tal van andere zaken die je kan terugvinden op hun website www.jeugdrodekruis.be