Provinciecomité

Provinciecomité
Het Provinciecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van Rode Kruis-Vlaanderen op provinciaal niveau.
Het vormt een overlegplatform voor de provincieverantwoordelijken van de disciplines met de leden van de Provincieraad.

Het Provinciecomité wordt voorgezeten door de provincievoorzitter en bestaat uit drie regiovoorzitters, de disciplineverantwoordelijken, een hoofdgeneesheer en de provinciemanager.

 


Frank Slootmans
provincievoorzitter
voorzitter@provincie-wvl.rodekruis.be

 

  

Erwin Vande Capelle
provinciemanager
erwin.vandecapelle@rodekruis.be

 

 

Charly Potloot
regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be

 

Dominique Beernaert
regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be

 

 

 

Marijke Dedecker
regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be

 

 
Bernard Morsa
provincieverantwoordelijke Hulpdienst
hulpdienst@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 
Martin Landuyt
provincieverantwoordelijke Vorming
vorming@provincie-wvl.rodekruis.be

 


Nils Vandenbroucke
provincieverantwoordelijke Dringende Sociale Interventie
dsi@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Ellen Desmet
provincieverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis
jeugd@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Rosa Nuytten
provincieverantwoordelijke Sociale Hulpverlening
socialehulpverlening@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

 

Tom Amez
provincieverantwoordelijke Internationale Samenwerking
internationale@provincie-wvl.rodekruis.be

 


dhr./mevr.
provincieverantwoordelijke Zorgbib
zorgbib@provincie-wvl.rodekruis.be

 


dokter Vandevelde
provinciale hoofdgeneesheer
Karel.Vandevelde@pandora.be

 

 

 

 

5

Snel Inzetbare Teams zijn standby

250

Plaatsen in ons opleidingscentrum

500

Veldbedden en dekens in geval van nood