Provinciecomité

Het Provinciecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van Rode Kruis-Vlaanderen op provinciaal niveau.
Het vormt een overlegplatform voor de provincieverantwoordelijken van de disciplines met de leden van de Provincieraad.

Deze vergadering wordt voorgezeten door de provincievoorzitter en bestaat uit de regiovoorzitters, de disciplineverantwoordelijken, de hoofdarts en de provinciemanager. 

Kaat Debaveye - provincievoorzitter
voorzitter@provincie-wvl.rodekruis.be 

Koen Seynaeve - provinciemanager
koen.seynaeve@rodekruis.be  

Joseline Deckmyn - Regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be 

Axel Daenekindt - regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be 

Maarten Buyse - regiovoorzitter Midwest
voorzitter@regio-midwest.rodekruis.be 

Inge D'Haese - regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen 
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be 

Karel Decaluwe - provincieverantwoordelijke Hulpdienst
hulpdienst@provincie-wvl.rodekruis.be 

Martin Landuyt - provincieverantwoordelijke Vorming
vorming@provincie-wvl.rodekruis.be  

Nils Vandenbroucke - provincieverantwoordelijke Dringende Sociale Interventie
dsi@provincie-wvl.rodekruis.be 

Tom Amez  - provincieverantwoordelijke Internationale Samenwerking 
internationale@provincie-wvl.rodekruis.be  

Peter Warlop - provinciale PR & Werver
pr@provincie-wvl.rodekruis.be 

Giel Vermeersch - provincieverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis 
jeugd@provincie-wvl.rodekruis.be 

Dr. Saartje Bogaerts - provinciale hoofdarts
saartje.bogaerts@vrijwilliger.rodekruis.be 

Piet Dejonckere - Lid met speciale functie  piet.dejonckere@vrijwilliger.rodekruis.be