Provinciecomité

Het Provinciecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van Rode Kruis-Vlaanderen op provinciaal niveau.
Het vormt een overlegplatform voor de provincieverantwoordelijken van de disciplines met de leden van de Provincieraad.

Deze vergadering wordt voorgezeten door de provincievoorzitter en bestaat uit de regiovoorzitters, de disciplineverantwoordelijken, de hoofdarts en de provinciemanager

 


Kaat Debaveye
Provincievoorzitter
voorzitter@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Koen Seynaeve
provinciemanager
koen.seynaeve@rodekruis.be 

   

Joseline Deckmyn
regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be

Maarten Buyse
regiovoorzitter Midwest
voorzitter@regio-midwest.rodekruis.be

 

Axel Daenekindt
regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be

  

Maarten Buyse
waarnemend regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be

 

 
Bernard Morsa
provincieverantwoordelijke Hulpdienst
hulpdienst@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 
Martin Landuyt
provincieverantwoordelijke Vorming
vorming@provincie-wvl.rodekruis.be 

 


Nils Vandenbroucke
provincieverantwoordelijke Dringende Sociale Interventie
dsi@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Giel Vermeersch
provincieverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis
jeugd@provincie-wvl.rodekruis.be

 

Tom Amez
provincieverantwoordelijke Internationale Samenwerking
internationale@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

 Peter Warlop
provinciale PR & Werver
pr@provincie-wvl.rodekruis.be

 

Dr. Saartje Bogaerts
provinciale hoofdarts