Provinciecomité

Provinciecomité
Het Provinciecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van Rode Kruis-Vlaanderen op provinciaal niveau.
Het vormt een overlegplatform voor de provincieverantwoordelijken van de disciplines met de leden van de Provincieraad.

Het Provinciecomité wordt voorgezeten door de provincievoorzitter en bestaat uit drie regiovoorzitters, de provinciemanager, de disciplineverantwoordelijken en een hoofdgeneesheer.

 


Frank Slootmans
provincievoorzitter
voorzitter@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Koen Seynaeve
provinciemanager
koen.seynaeve@rodekruis.be

   

Ludo Lauwers
waarnemend regiovoorzitter Westhoek
voorzitter@regio-westhoek.rodekruis.be

 

Dominique Beernaert
regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-noord-west-vlaanderen.rodekruis.be

  

Marijke Dedecker
waarnemend regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen
voorzitter@regio-zuid-west-vlaanderen.rodekruis.be

 

 
Bernard Morsa
provincieverantwoordelijke Hulpdienst
hulpdienst@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 
Martin Landuyt
provincieverantwoordelijke Vorming
vorming@provincie-wvl.rodekruis.be 

 


Nils Vandenbroucke
provincieverantwoordelijke Dringende Sociale Interventie
dsi@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Jeroen Verbrugge
provincieverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis
jeugd@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Rosa Nuytten
provincieverantwoordelijke Sociale Hulpverlening
socialehulpverlening@provincie-wvl.rodekruis.be

  

 

Tom Amez
provincieverantwoordelijke Internationale Samenwerking
internationale@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

 Peter Warlop
provincieverantwoordelijke Communicatie & Werving
pr@provincie-wvl.rodekruis.be

 

 

Piet Dejonckere
provinciaal financieel deskundige
penningmeester@zwevegem.rodekruis.be

 

Dany Butaye
provincieverantwoordelijke bloed en plasma geven


Dr. Saartje Bogaerts
provinciale arts

 

 

 

 

5

Snel Inzetbare Teams zijn standby

250

Plaatsen in ons opleidingscentrum

500

Veldbedden en dekens in geval van nood