PR en Werving

Promotie

Interne promotie 
De verantwoordelijke voor de PR zal het nodige doen zodat alle initiatieven voor fondsenwerving (lidkaarten, pleisters,...) en alle activiteiten om de afdeling in de kijker te stellen (opendeur, brevetuitreiking, speciale acties) gekend zijn door de vrijwilligers, waardoor ze hieraan zo goed mogelijk kunnen meewerken.

Externe promotie 
Het is belangrijk dat de bevolking weet hoe actief de afdelingen zijn. Zo zal de pers regelmatig geïnformeerd worden over de vele activiteiten en gebeurtenissen en zal ook de afdelingswebsite steeds met actuele informatie gevuld worden.

 Werving

Werving van vrijwilligers 
Vrijwilligers rekruteren is essentieel voor een afdeling. Alleen met voldoende vrijwilligers kan een afdeling of provincie haar kerntaken naar behoren uitvoeren. Voor de meeste taken als vrijwilliger werd een specifiek profiel opgesteld, zodat je steeds over de beste kwaliteiten/opleidingen beschikt om je werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Werving van fondsen/middelen 
Mensen, bedrijven of de overheid die de werking van het Rode Kruis zowel financieel als materieel willen steunen, worden geïnformeerd hoe ze dit op de meest interessante manier kunnen doen. (een gift, legaat, sponsoring).