Hulpdienst

Preventieve hulpactie

Waar veel mensen bij elkaar komen is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een evenement, concert, wedstrijd of een andere activiteit waar je een grote toeloop van mensen verwacht? Dan kan je een beroep op ons doen.

Hiervoor dien je een aanvraag in te dienen via het 'aanvraagformulier preventieve hulpactie'.

Belangrijk om te weten is dat een dergelijke hulpactie minstens 3 maand voorafgaand van het evenement dient aangevraagd te worden. Stuur het aanvraagformulier naar de lokale Rode Kruis afdeling. 

Op basis van de aard van de activiteit, plaats, verwachte aantal mensen,... zal het Rode Kruis bepalen welke middelen en mensen het best worden ingezet. Dit gebeurt altijd in overleg met de organisator.

NDLZ

NDLZ staat voor niet-dringend-liggend ziekenvervoer. Rode Kruis afdelingen in West-Vlaanderen ondersteunen het niet-dringend-liggend patiënten vervoer. De coördinatie van dergelijke oproepen verloopt via de 105-centrale. De planning van de permanentie gebeurt op provinciaal niveau. De lokale afdelingen voeren de ritten uit.