Congresinfo

programma inschrijvingen vakbeurs congresinfo contact

Het Symposium Medisch Rampenmanagement wordt in 2021 voor de vijftiende keer georganiseerd door Rode Kruis West-Vlaanderen. Op deze dag worden 800 deelnemers verwacht, zowel vrijwillige als professionele hulpverleners. Er is een programma met verschillende sprekers uit binnen- en buitenland die de ganse dag door actuele en/of relevante inhouden voorstellen. Daarnaast stellen ook meer dan 20 bedrijven hun producten voor: interventiemateriaal, veiligheidskledij, communicatiemiddelen en voertuigen. SMR is daardoor de plaats om bij te blijven op vlak van medisch rampenmanagement, om een goeie deal te versieren voor aankoop medisch materiaal of om in contact te komen met belangrijke spilfiguren in de hulpverleningssector.

Accreditering

De voorbije edities werd het programma van het SMR voorgelegd aan de bevoegde instanties voor erkenning als bijscholing.

Onder voorbehoud gelden ook voor SMR 2021 volgende accreditaties/bijscholingen:

Accreditering voor artsen: 6 creditpoints voor de rubriek 'Ethiek en economie'

Bijscholing verpleegkundigen 'Spoed- en Intensieve zorgen': 5 uur

Bijscholing ambulanciers - DGH: 4 uur (erkenningsnummer 318901)

Bijscholing Eerstehulpverlener (EHV): 1 kredietpunt

 

Inschrijvingen

Inschrijven kan via het tabblad "Inschrijvingen".
 

Congreslocatie

Congrescentrum Floreal Seminars

Koning Albertlaan 59

8370 Blankenberge

www.florealgroup.be

 

 

 

Het congrescentrum ligt op 1 km afstand van het station van Blankenberge.

Bij inschrijving krijgt u een parkeerkaart om dichtbij het congrescentrum te parkeren.

 

 

Disclaimer DPO

Je persoonsgegevens worden door Rode Kruis-Vlaanderen verwerkt voor de organisatie van het Symposium Medisch Rampenmanagement op basis van de uitvoering van een overeenkomst met jou en om je op de hoogte te houden van de activiteiten in het kader waarvan je je gegevens verschaft.

De informatie die je ontvangt wordt samengesteld op basis van je deelname aan de hierboven vermelde activiteit. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onderaannemers die in opdracht verwerken (verwerkers), aan entiteiten die verbonden zijn aan Rode Kruis-Vlaanderen en aan publieke overheden wanneer dit wettelijk verplicht is. Je gegevens worden bewaard zolang je deelneemt aan of interesse vertoont voor de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen of de met haar verbonden VZW's, en maximaal 3 jaar na het einde van uw deelname of interesse.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren, te wissen, te laten beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke is Rode Kruis-Vlaanderen. Voor de uitoefening van al je rechten ten aanzien van voorgaande verwerkingsverantwoordelijke(n), kan je steeds Rode Kruis-Vlaanderen contacteren per brief op Motstraat 40, 2800 Mechelen of via e-mail DPO@rodekruis.be.
Je kan ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.

4

Snel Inzetbare Teams zijn standby

250

Plaatsen in ons opleidingscentrum

500

Veldbedden en dekens in geval van nood