Congresinfo

Het congres Symposium Medisch Rampenmanagement ging door op zaterdag 29 oktober 2022 en werd voor de vijftiende keer georganiseerd door Rode Kruis West-Vlaanderen.

Op deze dag hebben we meer dan 500 geïnteresseerden verzameld, zowel vrijwillige als professionele hulpverleners. Er was een programma met verschillende sprekers uit binnen- en buitenland die de ganse dag door actuele en/of relevante inhouden voorstellen.

Daarnaast waren er ook meer dan 20 standen waarbij bedrijven hun producten voorstelden: interventiemateriaal, veiligheidskledij, communicatiemiddelen en voertuigen. SMR is daardoor de plaats om bij te blijven op vlak van medisch rampenmanagement, om een goeie deal te versieren voor aankoop medisch materiaal of om in contact te komen met belangrijke spilfiguren in de hulpverleningssector. Klik voor meer info over de vakbeurs.

Accreditering
Op basis van het programma wordt steeds aanvraagd ingediend bij de bevoegde instanties voor erkenning als bijscholing.

Voor SMR 2022 werden volgende accrediteringen verkregen, hierbij vind je telkens de info die hiervoor gevraagd zal worden bij inschrijving.

 • Accreditering voor artsen: 2 creditpoints voor de rubriek 'Ethiek en economie' (erkenningsnummer 22014182)
  Nodige info bij inschrijving: Rizivnummer
 • Bijscholing verpleegkundigen 'Spoed- en Intensieve zorgen': 5 uur
  Geen extra info nodig bij inschrijving
 • Bijscholing ambulanciers - DGH: 4 uur 
  Nodige info bij inschrijving: Badgenummer, naam dienst, ambulancierschool, geboortedatum
 • Bijscholing Eerstehulpverlener (EHV), Eventhulpverlener (EVH), Eventhulpverlener (EVH+): 1 kredietpunt
  Nodige info bij inschrijving: Gender, nationaliteit, geboortedatum

Is de aanvullende info niet beschikbaar op moment van inschrijving, dan kan deze steeds achteraf bezorgd worden.

Congreslocatie

Congrescentrum Floreal Seminars 
Koning Albert-I-laan 59 
8370 Blankenberge

www.florealgroup.be 

Het congrescentrum ligt op 1 km afstand van het station van Blankenberge.

Bij inschrijving krijgt u een parkeerkaart om dichtbij het congrescentrum te parkeren. 

Disclaimer DPO

Je persoonsgegevens worden door Rode Kruis-Vlaanderen verwerkt voor de organisatie van het Symposium Medisch Rampenmanagement op basis van de uitvoering van een overeenkomst met jou en om je op de hoogte te houden van de activiteiten in het kader waarvan je je gegevens verschaft.

De informatie die je ontvangt wordt samengesteld op basis van je deelname aan de hierboven vermelde activiteit. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onderaannemers die in opdracht verwerken (verwerkers), aan entiteiten die verbonden zijn aan Rode Kruis-Vlaanderen en aan publieke overheden wanneer dit wettelijk verplicht is. Je gegevens worden bewaard zolang je deelneemt aan of interesse vertoont voor de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen of de met haar verbonden VZW's, en maximaal 3 jaar na het einde van uw deelname of interesse.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren, te wissen, te laten beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Rode Kruis-Vlaanderen. Voor de uitoefening van al je rechten ten aanzien van voorgaande verwerkingsverantwoordelijke(n), kan je steeds Rode Kruis-Vlaanderen contacteren per brief op Motstraat 40, 2800 Mechelen of via e-mail DPO@rodekruis.be .
Je kan ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid: 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.