Congresinfo

programma inschrijvingen vakbeurs congresinfo contact

De volgende editie van het Symposium Medisch Rampenmanagement gaat door op zaterdag 29 oktober 2022 en wordt voor de vijftiende keer georganiseerd door Rode Kruis West-Vlaanderen. Op deze dag worden 800 deelnemers verwacht, zowel vrijwillige als professionele hulpverleners. Er is een programma met verschillende sprekers uit binnen- en buitenland die de ganse dag door actuele en/of relevante inhouden voorstellen. Daarnaast stellen ook meer dan 20 bedrijven hun producten voor: interventiemateriaal, veiligheidskledij, communicatiemiddelen en voertuigen. SMR is daardoor de plaats om bij te blijven op vlak van medisch rampenmanagement, om een goeie deal te versieren voor aankoop medisch materiaal of om in contact te komen met belangrijke spilfiguren in de hulpverleningssector.

Accreditering

De voorbije edities werd het programma van het SMR voorgelegd aan de bevoegde instanties voor erkenning als bijscholing.

Onder voorbehoud gelden ook voor SMR 2021 volgende accreditaties/bijscholingen:

Accreditering voor artsen: 6 creditpoints voor de rubriek 'Ethiek en economie'

Bijscholing verpleegkundigen 'Spoed- en Intensieve zorgen': 5 uur

Bijscholing ambulanciers - DGH: 4 uur (erkenningsnummer 318901)

Bijscholing Eerstehulpverlener (EHV): 1 kredietpunt

 

Inschrijvingen

Inschrijven kan via het tabblad "Inschrijvingen".
 

Congreslocatie

Congrescentrum Floreal Seminars

Koning Albertlaan 59

8370 Blankenberge

www.florealgroup.be

 

 

 

Het congrescentrum ligt op 1 km afstand van het station van Blankenberge.

Bij inschrijving krijgt u een parkeerkaart om dichtbij het congrescentrum te parkeren.

 

 

Disclaimer DPO

Je persoonsgegevens worden door Rode Kruis-Vlaanderen verwerkt voor de organisatie van het Symposium Medisch Rampenmanagement op basis van de uitvoering van een overeenkomst met jou en om je op de hoogte te houden van de activiteiten in het kader waarvan je je gegevens verschaft.

De informatie die je ontvangt wordt samengesteld op basis van je deelname aan de hierboven vermelde activiteit. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onderaannemers die in opdracht verwerken (verwerkers), aan entiteiten die verbonden zijn aan Rode Kruis-Vlaanderen en aan publieke overheden wanneer dit wettelijk verplicht is. Je gegevens worden bewaard zolang je deelneemt aan of interesse vertoont voor de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen of de met haar verbonden VZW's, en maximaal 3 jaar na het einde van uw deelname of interesse.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren, te wissen, te laten beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke is Rode Kruis-Vlaanderen. Voor de uitoefening van al je rechten ten aanzien van voorgaande verwerkingsverantwoordelijke(n), kan je steeds Rode Kruis-Vlaanderen contacteren per brief op Motstraat 40, 2800 Mechelen of via e-mail DPO@rodekruis.be.
Je kan ook steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.