Nieuws

06-09-23

Gewijzigd aanvraagformulier CELA

In kader van diagnostiek bij orgaan- of stamceldonoren kan vanaf heden WNV onderzoek aangevraagd worden.

Het actuele aanvraagformulier van CELA is hier terug te vinden, de aangepaste prijslijst is...

Lees meer

05-09-23

Verlenging- en uitbreidingsaudit BELAC

BELAC onderwierp het Laboratorium voor Klinische Biologie in april 2023 aan een verlengings- en uitbreidingsaudit. Deze verliep bijzonder gunstig en de accreditatie werd voor een periode van 5...

Lees meer

18-08-23

Nieuw EFI certificaat

Het nieuwe EFI Certificaat, uitgereikt aan HILA, is nu beschikbaar.Je vindt het hier

Lees meer

02-08-23

Bepaling Lutheran a (Lua)

De bepaling van het Lutheran a antigeen (Lua) wordt vanaf heden terug volgens de standaard serologische bepaling uitgevoerd. Voor deze test is BL als onderdeel van het laboratorium voor klinische...

Lees meer

20-07-23

WNV Preparedness plan

In verschillende Europese landen is er in de zomerperiode een risico op overdracht van het West Nilevirus (WNV) via muggen op de mens. Het virus kan via transfusie van besmet bloed overgedragen...

Lees meer

04-04-23

Bepaling Duffy b (Fyb) antigeen

De bepaling van het Duffy b antigeen (Fyb) wordt vanaf heden terug volgens de standaard serologische bepaling uitgevoerd. Voor deze test is BL als onderdeel van het laboratorium voor klinische...

Lees meer

06-02-23

Wijziging rapportering HLA antistof identificatie: nieuwe nomenclatuur voor antistoffen gericht tegen HLA-DQA en HLA-DP.

Op 24 januari 2023 is Eurotransplant gestart met de allocatie van donornieren op basis van een virtuele kruisproef. De klassieke allocatie met kruisproef in het donorcentrum loopt nog in parallel...

Lees meer

01-02-23

Wijziging tarief HLA-B27

Voor HLA-B27, een ziekte-associatie test, zal HILA voortaan het standaard tarief voor een lage resolutie HLA typering aanrekenen (87 euro). De test wordt uitgevoerd met de standaard PCR-SSO...

Lees meer

03-01-23

Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling - update

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De...

Lees meer

03-10-22

Implementatie PK7400 platform voor immunohematologische bepalingen en syfilis screening in CELA

In CELA worden in de loop van het najaar 2022 de drie PK7300 toestellen (Beckman Coulter) vervangen door drie PK7400 toestellen die voldoen aan de laatste IVDR regelgeving. Op deze toestellen...

Lees meer

03-01-22

Wijziging standaardmethode voor HLA-B*27

De standaardmethode voor HLA-B*27 typering zal per 04-jan-2022 wijzigen van PCR-SSP naar PCR-SSO. Voor deze test is HILA als onderdeel van het laboratorium voor klinische biologie Rode...

Lees meer

16-12-21

Resultaten enquĂȘte Transfusiebeleid na allogene stamceltransplantatie

De resultaten van de enquête 2020 rond transfusiebeleid na allogene stamceltransplantatie zijn beschikbaar. Deze enquête had als doel een stand van zaken op te maken en aanbevelingen te doen voor...

Lees meer