Nieuws

20-01-22

WNV Preparedness plan

In verschillende Europese landen is er in de zomerperiode een risico op overdracht van het West Nilevirus (WNV) via muggen op de mens. Het virus kan via transfusie van besmet bloed overgedragen...

Lees meer

07-01-22

Annulatie van tijdelijke beperking dienstverlening moleculaire RBC antigenen bepaling op woensdag

Vanaf 1-okt-2021 werden tijdelijk geen moleculaire RBC antigenen typeringen meer uitgevoerd op woensdag. Deze beperking wordt stopgezet vanaf 10-jan-2022. 

Vanaf 10-jan-2022 zal HILA de...

Lees meer

07-01-22

Nieuwe versie 'Overzicht testen' en aanvraagpaden HILA

Op 6-jan-2022 werd de nieuwe versie van het document 'Overzicht testen' opgeladen op onze website. Hierin is het overzicht van onze testen, TAT, analysemethoden en prestatiecodes terug te vinden....

Lees meer

03-01-22

Wijziging standaardmethode voor HLA-B*27

De standaardmethode voor HLA-B*27 typering zal per 04-jan-2022 wijzigen van PCR-SSP naar PCR-SSO. Voor deze test is HILA als onderdeel van het laboratorium voor klinische biologie Rode...

Lees meer

24-12-21

Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling

De tarieven buiten derdebetalersregeling voor de verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De

Lees meer

16-12-21

Resultaten enquête Transfusiebeleid na allogene stamceltransplantatie

De resultaten van de enquête 2020 rond transfusiebeleid na allogene stamceltransplantatie zijn beschikbaar. Deze enquête had als doel een stand van zaken op te maken en aanbevelingen te doen voor...

Lees meer

03-12-21

Update - HPA antistofbepaling tijdelijk niet uitvoerbaar omwille van stockbreuk bij fabrikant

Vanaf 1-dec-2021 worden deze testen uitbesteed aan Sanquin, waar HPA antistofbepaling zal uitgevoerd worden m.b.v. MAIPA (monoclonal antibody immobilization of platelet antigens) test. Net zoals...

Lees meer

23-11-21

Methodewijziging voor HPA typering - update

De standaard SSP test voor HPA 1-, 2-, 3-, 5-, 15- typering is per 1 april 2021 gewijzigd naar q-PCR SYBR GREEN meltdown SSP. Deze test is niet gedekt door BELAC accreditatie. De BELAC...

Lees meer

23-11-21

HPA antistofbepaling tijdelijk niet uitvoerbaar omwille van stockbreuk bij fabrikant

De nog beschikbare testen worden gereserveerd voor dringende indicaties zoals FNAIT (foetale en/of neonatale trombopenie) en uitzonderlijk voor niet verklaarde refractoriteit aan...

Lees meer

26-10-21

Nieuw EFI certificaat

Het nieuwe EFI Certificaat, uitgereikt aan HILA, is nu beschikbaar.

Je vindt het hier.

Lees meer

07-10-21

Tijdelijke beperking dienstverlening moleculaire RBC antigenen bepaling

Vanaf 1-okt-2021 worden tijdelijk geen moleculaire RBC antigenen typeringen meer uitgevoerd op woensdag. Dit betekent dat de situatie die zich voordoet tijdens weekends ook op woensdagen van...

Lees meer

08-07-21

Methodewijziging voor HPA

De standaard SSP methode voor HPA 1-, 2-, 3-, 5-, 15- typering is gewijzigd naar q-PCR SYBR GREEN meltdown. Deze methode is voor HPA nog niet geaccrediteerd, maar is binnen HILA al in gebruik voor...

Lees meer