Tarificering en Facturatie Laboratoriumtesten

Met Derdebetalersregeling

Voor de onderzoeken waarvoor een derdebetalersregeling van toepassing is gelden de wettelijke vastgelegde tarieven, cfr. de RIZIV nomenclatuur voor Klinische Biologie. De door ons toegepaste RIZIV prestatiecodes die worden gebruikt voor tarificering zijn gedocumenteerd in de tabel Prestatiecodes (prestatiecodes per bilan) en het document 'Overzicht testen' (prestatiecodes per test). Deze documenten vermelden bijkomend aan de eigenlijke RIZIV prestatiecodes een aantal codes beginnend met de letters BN.  Deze BN prestatiecodes refereren naar testen waarvoor geen derdebetalersregeling van toepassing is.

Zonder Derdebetalersregeling

Voor de onderzoeken waarvoor geen derdebetalersregeling beschikbaar is of kan toegepast worden gebruiken wij de tarieven vastgelegd in de prijslijst.

Deze prijzen zijn gebaseerd op vergoeding van de reële kosten voor uitvoering van de test.  In geval de test of gelijkaardige test voorkomt in de RIZIV nomenclatuur maar de tarifering buiten de RIZIV wetgeving valt dan is de aangerekende prijs normaliter gebaseerd op het RIZIV tarief.

Onderhoud van uw accountgegevens

Efficiënte tarificering en facturatie vereisen dat de administratieve gegevens van de patiënt (en bij hoofdaanneming zijn verzekeringsgegevens), van het aanvragende lab correct vermeld zijn op het aanvraagformulier.
Gelieve ook wijzigingen van de administratieve gegevens van uw lab en uw tarifering/facturatie dienst zoveel mogelijk proactief aan ons te melden via dienstvoorhetbloed@rodekruis.be.
Dit zal ons toelaten uw account gegevens in onze informatica toepassingen actueel te houden, en aldus foute facturatie vermijden.

Vragen en Klachten m.b.t. Tarificering en Facturatie

Tarificering

Gelieve uw vragen m.b.t. de door ons toegepaste tarieven per e-mail te sturen naar tarifering@rodekruis.be

Facturatie

Uw vragen aangaande de facturatie kan U rechtstreeks sturen naar de dienst Financien van Rode Kruis-Vlaanderen, bij voorkeur per e-mail naar financien@rodekruis.be

Laatst aangepast op 18/03/19.