Tarificering en Facturatie Laboratoriumtesten

Voor de onderzoeken waarvoor een derdebetalersregeling van toepassing is gelden de wettelijke vastgelegde tarieven, cfr. de RIZIV nomenclatuur voor Klinische Biologie.

De door ons toegepaste RIZIV prestatiecodes die worden gebruikt voor tarificering zijn gedocumenteerd in:

Deze documenten vermelden bijkomend aan de eigenlijke RIZIV prestatiecodes een aantal codes beginnend met de letters BN.  Deze BN prestatiecodes refereren naar testen waarvoor geen derdebetalersregeling van toepassing is.

Voor de onderzoeken waarvoor geen derdebetalersregeling beschikbaar is of kan toegepast worden gebruiken wij de tarieven vastgelegd in de prijslijst:

 

Onderhoud van uw accountgegevens

Efficiënte tarificering en facturatie vereisen dat de administratieve gegevens van de patiënt (bij hoofdaanneming en Art. 33bis: INSZ-nummer, opnamestatus, adresgegevens), van het aanvragende lab correct vermeld zijn op het aanvraagformulier.

Gelieve ook wijzigingen van de administratieve gegevens van uw lab en uw tarifering/facturatie dienst zoveel mogelijk proactief aan ons te melden via dienstvoorhetbloed@rodekruis.be. Dit zal ons toelaten uw gegevens actueel te houden, en aldus foute facturatie vermijden.

Vragen en klachten m.b.t. Tarificering en Facturatie

Tarificering

Gelieve uw vragen m.b.t. de door ons toegepaste tarieven per e-mail te sturen naar tarifering@rodekruis.be

Facturatie

Uw vragen aangaande de facturatie kan u rechtstreeks sturen naar de dienst Financiën van Rode Kruis-Vlaanderen, bij voorkeur per e-mail naar invoices@rodekruis.be

Laatst aangepast op 15/05/24.