Aangifte transfusiereactie

Ernstige ongewenste bijwerkingen bij patiënten tijdens of na een transfusie die aan de kwaliteit of de veiligheid van bloed of bloedderivaten kunnen worden toegeschreven, moeten door het ziekenhuis zo snel mogelijk gemeld worden aan het Hemovigilantiecentrum, via de site Hemovigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (KB van 25 oktober 2006) met kopie aan de bloedinstelling.

Het verdient aanbeveling om ernstige nevenwerkingen van een transfusie die mogelijks te wijten zijn aan een afwijking van het bloedproduct ook onmiddellijk en rechtstreeks te melden aan dienstvoorhetbloed@rodekruis.be. Dit stelt ons in staat om de gepaste acties te ondernemen naar producten van dezelfde donatie. LET WEL , de mail wordt na ontvangst pas de volgende werkdag behandeld. In geval van medische urgentie is het aangewezen om telefonisch contact op te nemen met de klinisch bioloog van het bloedbanklab (24/7 permanentie) voor transfusie advies.

Laatst aangepast op 11/04/24.