Rapportage van Laboratoriumtesten

De onderzoeksresultaten worden na technische confirmatie en medische autorisatie gerapporteerd naar de aanvrager.

RIZIV wetgeving

Rapportage wordt uitgevoerd conform de RIZIV wetgeving, waarbij de rapportage verschilt naargelang het een hoofdaanneming of onderaanneming betreft. Rapportage per telefoon of per niet-beveiligd mailverkeer is niet toegestaan. In geval van onderaanneming rapporteren we naar het laboratorium. In geval van hoofdaanneming rapporteren we naar de aanvragende arts.

Rapportage snelheid

De rapportage gebeurt conform de maximum turnaround time specificaties vermeld in onze labogids, waarbij TAT gedefinieerd is als het tijdsverloop tussen registratie van aankomst van de aanvraag en geschikt onderzoeksmateriaal in ons laboratorium en autorisatie van de bepalingsresultaten.
Bij sterk afwijkende waarden wordt onmiddellijk telefonisch contact opgenomen met de aanvrager, waarbij wij vragen de dringende resultaten door te kunnen faxen naar een door u opgeven faxnummer. De effectieve beschikbaarheid van het onderzoeksrapport voor de aanvrager is afhankelijk van de manier waarop het rapport effectief gecommuniceerd wordt naar de aanvrager:

Per post

Verzending per post veroorzaakt een aanzienlijke vertraging. De rapporten worden eenmaal per werkdag afgedrukt en gepost.

eHealthBox

Om de vertraging t.g.v. verzending per post te vermijden biedt Rode Kruis-Vlaanderen elektronische beveiligde rapportage aan door verzending naar de eHealthBox beveiligde elektronische brievenbus van het eHealth-platform van de Belgische overheid. Voor meer info kan u terecht op de website van eHealth
Op uw vraag kunnen de onderzoeksrapporten heel snel na de autorisatie elektronisch verzonden worden naar de eHealthBox. Rapportage kan zowel in een computer-readable (HL7 formaat) als in een human-readable (tekst of pdf bestand).  Indien u interesse hebt in deze door ons aanbevolen rapportage, stuur dan een mail naar eHealth@rodekruis.be. (enkel voor aanvragende artsen, niet voor patiënten of donoren; donoren verwijzen we voor hun laboresultaten bij donatie graag door naar deze pagina)

Real-time communicatie

De snelste rapportage wordt gerealiseerd in de ziekenhuizen waar Rode Kruis-Vlaanderen in real-time de onderzoeksresultaten onmiddellijk na autorisatie elektronisch doorstuurt naar het laboratorium informatie systeem van het verwijzende laboratorium en/of naar het elektronisch patiënt dossier van het aanvragende ziekenhuis.

Per telefoon

Buiten de hierboven vermelde standaard rapporteringsopties is het mogelijk om in dringende gevallen een rapport telefonisch op te vragen. Wij vragen u dan een fax te sturen met volgende gegevens vereist voor opzoeken van het rapport:

  • Naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer van de patiënt
  • Datum van uw aanvraag en uw referentienummer, aangevraagde laboratoriumonderzoeken (aanvraagpaden) met datum van staalafneming
  • Uw contactgegevens, met uw telefoon- en faxnummer, naam en RIZIV-nummer van de aanvrager

Laatst aangepast op 22/04/24.