Gewijzigd voorschriftformulier voor aanvragen van HILA testen

03/06/24

Het voorschriftformulier voor aanvragen van HILA testen werd aangepast in kader van de herziening van de aanvraagpaden. Het actuele voorschriftformulier is hier terug te vinden.