Wijziging tarieven buiten derdebetalersregeling – update

15/05/24

De tarieven voor niet verzekerde verstrekkingen aangerekend door Laboratorium voor Klinische Biologie Rode Kruis-Vlaanderen werden aangepast conform de correctie aan de RIZIV nomenclatuur zoals beschreven in omzendbrief VI nr 2024/117 van 25/04/2024.

De nieuwe prijslijst is hier terug te vinden.