Verlenging- en uitbreidingsaudit BELAC

05/09/23

BELAC onderwierp het Laboratorium voor Klinische Biologie in april 2023 aan een verlengings- en uitbreidingsaudit. Deze verliep bijzonder gunstig en de accreditatie werd voor een periode van 5 jaar verlengd. De analyses op de PK7400 worden vanaf heden ook onder accreditatie uitgevoerd.

Het certificaat en bijhorende scope zijn beschikbaar op de website.