Vraag een hulppost aan

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd... waar een grote toeloop van mensen verwacht wordt? Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op de hulpdienst van onze afdeling. Op basis van een analyse van eventuele aanwezige risico's bepalen we de inzet van hulpverleners en materieel.

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement. Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen. Wij garanderen een efficiënte samenwerking.

Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe koffers, tenten of ziekenwagens aankopen. Dat kost geld. Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.

Stap 1: Aanvraag

Vul minstens zes weken (en liefst nog vroeger) voordat het evenement plaatsvindt, ons aanvraagformulier in. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. Hierin verschaf je ons de gegevens op basis waarvan we een goed zicht krijgen op de aard van het evenement.

Stap 2: Risicoanalyse

Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jouw evenement. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met jou als organisator. Indien nodig of wenselijk zullen we ook andere (hulp)diensten erbij betrekken.

Stap 3: Overeenkomst

Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen. Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

Stap 4: Praktische voorbereiding

We bereiden de hulpactie grondig voor. Daarbij houden we rekening met allerlei factoren: het weer, soort risico’s, aantal aanwezigen, grootte van het terrein … Met de andere hulpdiensten die aan de hulpactie meewerken, maken we afspraken. We zorgen ook dat toegangs- en afvoerwegen vrij zijn om eventuele gewonden snel te kunnen helpen.

Verandert er iets last minute? Geef het zeker aan ons door!

Stap 5: Een evenement zonder zorgen

Tijdens het evenement nemen onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners alles op zich wat met eerste hulp te maken heeft. Als organisator kan je je dus 100% concentreren op het evenement zelf.

Indien een persoon noodzakelijke eerste hulp weigert, vragen we om een ‘Verklaring Weigering Verzorging’ te ondertekenen. Zo kan achteraf noch aan de organisatie, noch aan ons enig schuldig verzuim worden verweten. Persoonsgegevens behoren tot het medisch beroepsgeheim en geven we niet vrij.