Internationale samenwerking

We maken als Rode Kruis-Vlaanderen deel uit van het wereldwijde netwerk van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Via dit netwerk kunnen we wereldwijd effectief en snel helpen.

Noodhulp

Bij een ramp kan het lokale Rode Kruis direct internationale hulp inroepen via het wereldwijde Rode Kruis- en Rode Halve Maannetwerk. Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor financiële steun, de aankoop en/of transport van hulpgoederen, of stuurt een speciaal interventieteam.

Ontwikkelingssamenwerking

We ondersteunen op drie domeinen projecten met wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

  • Veilig water en sanitair: we helpen bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Dankzij gezondheidspromotie helpen ziektes voorkomen, ook op lange termijn. In 2014 ondersteunden we zo een WASH-project in Burundi.
  • Eerste hulp: goede eerstehulpopleidingen zijn van levensbelang, zeker in landen waar er niet meteen een dokter of ambulance in de buurt is. In 2015 financierden we didactische eerstehulpmaterialen in Burundi en in 2016 in Nepal. In 2017 hebben we 2000 euro geïnvesteerd in materialen voor Zuidelijk Afrika. In 2018 en 2019 zelfs 3000 euro voor een project rond Eerste Hulp in Tanzania. Het project in 2020 werd georganiseerd rond eerste hulp in Zimbabwe.
  • Rampenparaatheid: we helpen de schade na rampen te beperken door de bevolking voor te bereiden en weerbaar te maken. Zo schonken we in 2017 voor 2000 euro in noodhulpgoederen aan Myanmar. Verder hebben we steeds een noodhulpbudget klaar staan voor wanneer het nodig zou zijn. Denk aan de aardbeving in Nepal, de aardbeving in Italië, de orkaan in Haïti, de cholera-uitbraak in Burundi, ...

Internationaal humanitair recht

We zetten als Rode Kruis-Vlaanderen in op de verspreiding van kennis van het naleven van het Internationaal Humanitair Recht. Dit zijn de regels die de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict proberen te beperken.

Bekijk waar Rode Kruis-Vlaanderen overal actief is