Eerste Hulp in Zimbabwe (Samen Sterk project 2020)

Elk jaar bieden we financiële steun voor concrete activiteiten binnen een ontwikkelingsproject. Voor 2020 ondersteunden we de eerstehulpopleidingen van onze zusterafdeling in Zimbabwe.

In een moeilijk jaar met veel uitdagingen, slaagde het project erin om volgende vrijwilligers op te leiden, samen met de steun van andere afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen:

  • Opfrissingscursus voor vrijwilligers in basis eerste hulp, met inbegrip van een eerstehulpkit en een handboek: 38 opleidingen werden opgezet en 269 mensen werden opgeleid. 
  • "Black spot" team members, met inbegrip van een eerstehulpkit, een handboek en een uniform: 15 opleidingen vonden plaats, en 150 vrijwilligers werden opgeleid. 
  • Jeugd: 2 jeugdmonitorbegeleiders werden opgeleid. In 2021 worden er 386 jongeren opgeleid. 

Dit zijn mooie resultaten in een land dat een zeer lange lockdown heeft gekend. Hierdoor is er in 2020 veel aandacht uitgegaan naar het opzetten van acties om de negatieve gevolgen van Covid-19 tegen te gaan. De vrijwilligers stonden ook hier klaar om te helpen waar nodig. 

Zoals jullie kunnen zien hadden we in 2020 wel al opgeleide jeugdmonitorbegeleiders, maar zijn zij er nog niet in geslaagd om via een jeugdclub jongeren op te leiden in Eerste Hulp. Normaal vinden deze opleidingen plaats in scholen, maar omdat de scholen pas eind september 2020 mondjesmaat terug open gingen was er geen tijd meer om jongeren op te leiden. Er moest heel veel leerstof ingehaald worden. Uiteraard hopen we dit in 2021 wel te doen, indien Covid-19 hier geen stokje voor steekt.