Brugfigurenproject — ondersteuning van de schoolsituatie

Soms hebben kinderen het moeilijk op school. Een portie individuele begeleiding kunnen ze goed gebruiken. Om wekelijks een beetje tijd vrij te maken voor de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen, is er ons Brugfigurenproject.

Ontdek het brugfigurenproject samen met ons in vijf vragen en met het filmpje onderaan de pagina.

Gaan onze brugvrijwilligers helpen op vraag van de school of op vraag van de ouders?

"Alle aanvragen komen vanuit de scholen zelf. In Wijnegem en Deurne werken we ondertussen samen met vier basisscholen (De Notelaar, Heilig Hart, Sint-Godelieve en De Bever). Het zijn de leerkrachten die hun specifieke noden omtrent bepaalde kinderen doorgeven aan de zorgcoördinatoren en via de directie van de scholen komen ze bij ons terecht. Natuurlijk wordt een groot deel van de eerste problemen opgevangen door de zorgleerkrachten, maar wanneer er nog extra hulp nodig is, springen wij graag in. Ons project situeert zich ook meer na de schooluren. We begeleiden kinderen op basis van het huiswerk dat ze meekrijgen naar huis. Eigenlijk staan wij klaar om de rol van de ouders voor een stukje over te nemen, wanneer dat voor hen (tijdelijk) onmogelijk is omwille van een taalbarrière of omwille van een privé-situatie (ouders die net gescheiden zijn waardoor kinderen het vaak moeilijk hebben). Wij zijn dus zeker geen leerkrachten!"

Gebeurt de begeleiding op school of bij de kinderen thuis?

"Bij kinderen uit de lagere school gaan we zoveel mogelijk naar hen thuis omdat we er op die manier ook de ouders bij kunnen betrekken waar mogelijk. We kunnen ouders tonen hoe ze hun kinderen kunnen helpen of je kan de ouders raad geven over hoe ze moeten communiceren met leerkrachten of directie. Op die manier ben je echt een brugfiguur tussen de schoolomgeving en de thuisomgeving. Wanneer dit niet mogelijk is - omdat de ouders bijvoorbeeld te laat thuis zijn 's avonds - gebeurt het wel eens dat we de kinderen onmiddellijk na schooltijd een uurtje gaan helpen in de klaslokalen."

Hoeveel uur per week wordt een brugvrijwilliger ingeschakeld voor het Brugfigurenproject?

"Er wordt aan de vrijwilligers een engagement van minstens 1 uur per week gevraagd. Sommigen gaan zelfs door met de begeleiding tijdens de vakantieperiode, anderen begeleiden meerdere kindjes per week. Zelf heb ik momenteel drie kindjes onder mijn hoede. Twee daarvan zijn broer en zus dus daar zorg ik voor gezamenlijke begeleiding. Het zusje uit de kleuterschool zit mee aan tafel maar krijgt aparte taakjes terwijl haar grotere broer uit het derde leerjaar zijn huiswerk maakt. Het uur begeleiding betekent echter niet dat we 60 minuten spenderen aan taken uit de klas. Is het huiswerk na een kwartiertje af, dan spelen we woordspelletjes of Scrabble voor kinderen. Zo blijft het allemaal een beetje plezant. Als brugvrijwilliger bouw je op deze manier ook een band op met de kinderen. Sommige vrijwilligers willen graag jaar na jaar met dezelfde kinderen verder werken. Voor anderen is dit niet haalbaar omdat de leerstof ook voor hen te moeilijk wordt naarmate de kinderen ouder worden."

Hoe groot is het Brugfigurenproject in Wijnegem-Deurne?

"Er zijn 5 eigen brugvrijwilligers, die aangevuld worden met 6 studenten uit de lerarenopleiding van Thomas More. Maar we kunnen niet alle kindjes helpen, want er is wachtlijst opgesteld vanuit de scholen. Meer vrijwilligers zijn dus altijd welkom!"

Wat is er zo mooi aan deze vrijwilligersjob?

"We zien dat onze begeleiding het zelfbeeld van heel wat kinderen kan opkrikken. Als je ze bijvoorbeeld kan helpen met het voorbereiden van een spreekbeurt zie je ze helemaal openbloeien. Krijgen ze nadien goede punten? Dan zijn ze terecht heel fier op zichzelf. Dat is waar je zelf voldoening uit haalt. De evolutie die ze doormaken is echt enorm. Bovendien is het heel leuk om met verschillende culturen geconfronteerd te worden.