Eerste Hulp in Nepal (2016)

In 2016 droeg onze afdeling 2500 euro bij om dit project te ondersteunen.

In Nepal beweegt veel, en soms zwaar, (vracht)verkeer zich via smalle, niet al te best onderhouden ‘snelwegen’ dwars door dorpskernen, met alle risico’s van dien. Het aantal verkeersongevallen stijgt en er vallen ongeveer 5000 verkeersdoden per jaar. Daarom richtte deze actie zich op steun aan eerstehulpvrijwilligers van het Nepalese Rode Kruis met opleiding en materiaal om de risico’s rondom verkeersveiligheid zoveel mogelijk te beperken.

De Samen Sterk-actie heeft met de opgehaalde financiering aan dit project bijgedragen aan de aankoop en distributie van de noodzakelijke eerstehulpmaterialen, zoals 50 halskragen, 74 wervelborden en 1000 eerstehulpkits. Ook zijn tijdens het project vele studenten en vrijwilligers getraind in eerste hulp, simulatie en psychosociale hulp met voorlichtingsmateriaal speciaal aangepast op de context van verkeersveiligheid in Nepal. De aangekochte materialen zullen allemaal gebruikt blijven worden door de vrijwilligers en de verkeerspolitie, ook nu het project is afgelopen.