3794

vrijwillige uren vorming in 2016

5755

vrijwillige uren hulpdienst in 2016

1053

bloeddonaties in 2016